Wat zijn uw uitvaartwensen?

Dat we komen te overlijden is onvermijdelijk.
Soms heeft u wel de mogelijkheid om uw wensen en gedachten over uw uitvaart te bespreken maar heel vaak ook niet. Of misschien vindt u het moeilijk erover te praten maar kunt u het wel op papier zetten.

Atente heeft een wensenboekje samengesteld waarin u of uw dierbare al tijdens leven belangrijke informatie kan invullen of u uw uitvaartwensen vooraf kunt opschrijven. In een vaak chaotische periode moeten nabestaanden moeten over allerlei zaken beslissen en dingen regelen. Dan kan het fijn zijn dat er iets op papier staat. Dit boekje biedt dan een leidraad voor uw nabestaanden.

U kunt ook tijdens leven al een gesprek over uw uitvaart aanvragen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de kosten. Laat u uw uitvaart door Atente regelen dan wordt de helft van kosten voor dit een gesprek op de eindfactuur in mindering gebracht.
Achterin het wensenboekje staan linken naar algemene en specifieke informatie op internet.

De eerste twee pagina’s zijn te allen tijde belangrijk en handig en goed om te weten voor uw nabestaanden.
De overige vragen kunt u naar eigen keuze beantwoorden. Misschien heeft u uitgesproken ideeën, maar misschien ook niet. Het is natuurlijk aan u of u uw ideeën op papier zet.

Lees uw antwoorden eens in het jaar een keer door. Misschien bent u in de loop der tijd anders gaan denken over bepaalde zaken of heeft u iets meegemaakt of gezien wat u aanspreekt of juist helemaal niet.

Let u erop dat de informatie alleen rechtsgeldig is wanneer u deze met de hand heeft opgeschreven, een datum en uw handtekening heeft gezet!
Informeer ook iemand over uw wensenboekje en/of leg het op een voor de hand liggende plaats.

Algemene voorwaarden

Op alle geleverde diensten door Atente uitvaartbegeleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Downloads:

wensenboekje
kostenindicatie uitvaart
kostenvoorbeelden crematie en kostenvoorbeelden begrafenis
– algemene voorwaarden