Hulp bij administratie na een overlijden

Vlinder wordt vaak als beeld gebruik in de uitvaart en staat symbool voor de overgang naar een ander levenNa een emotionele periode van het regelen van een uitvaart, zijn er allerlei administratieve zaken die afgehandeld of gewijzigd moeten worden.
Deze administratie na een overlijden is vaak veel werk en neemt meestal enkele maanden in beslag.
Een overlijden wordt gemeld bij de gemeente die daarna het overlijden aan de belastingdienst doorgeeft. Hierdoor ontvangt u vanzelf bericht van de belastingdienst en de SVB over bijvoorbeeld de AOW of een pensioen. Deze administratieve afhandeling verloopt dus automatisch.
Een aangifte inkomstenbelasting of erfbelasting moeten nabestaanden nog wél doen.

Dan blijven er vaak nog veel (administratieve) zaken over om te regelen.
U ontvangt van mij of mijn collega ter informatie het boekje Zorgen erna.
Daarnaast biedt Atente uitvaartbegeleiding de mogelijkheid om zaken digitaal te kunnen afhandelen.
Via een persoonlijk account bij Nabestaandendesk is dit mogelijk.
Nabestaandendesk geeft aanvullende informatie en biedt ook de mogelijkheid om abonnementen op te zeggen.

Account

Een account maken we op verzoek aan en is alleen voor u toegankelijk. Het is mogelijk om andere nabestaanden toegang te geven, waardoor u gezamenlijk kunt overleggen.

Is er een account voor u aangemaakt, dan kunt u hier inloggen bij Nabestaandendesk.

Na de eerste inlog vult u eerst persoonlijke informatie in. Hierdoor zijn de basisgegevens voor de verdere afhandelingen bekend en hoeft u deze niet steeds opnieuw in te vullen.
In het algemene overzicht is te zien wat u al heeft gedaan en wat er nog moet gebeuren. Nabestaandendesk geeft ook informatie over algemene geldzaken, een mogelijke erfenis of andere praktische zaken.
Zo nu en dan zult u ook ter informatie een bericht via e-mail ontvangen.

Verder advies

Heeft u meer of ander advies nodig, dan kunnen wij u in en na overleg, doorverwijzen naar specialisten die u op een specifiek gebied kunnen ondersteunen. Lees meer op de pagina contact na uitvaart