Cremeren in de regio Amsterdam

Klik hier als u meer wilt weten over begraven.

Als uw wens of die van uw dierbare is om gecremeerd te worden, zijn er in Amsterdam en nabije omgeving verschillende crematoria.
Een maand na een crematie kunt u beschikken over de as van uw dierbare. Dit is wettelijk bepaald.

Na deze periode kunt u beslissen wat u met de as van uw dierbare wilt doen. U ontvangt hier altijd een brief over, waarin u kunt aangeven of u de as wilt ophalen, uitstrooien of laten uitstrooien (op een specifieke plek).
Op een gedenkpark zijn ook vaak urnentuinen voor een urnengraf voor uw dierbare of een nis in een columbarium om de urn in te plaatsen. Hierdoor kunt u toch naar een begraafplaats gaan om te herdenken. Voor een bijzetting kiest u pas op een later tijdstip.
Ook zijn er mogelijkheden om een gedeelte van de as te verwerken in sieraden of andere kunstwerken.

Klik hier voor kostenvoorbeelden van cremeren of begraven in de regio Amsterdam.

Gedenkparken in de regio Amsterdam

De natuur van gedenkparken is vaak schitterend. Niet alleen staan er vaak oude of bijzondere bomen of planten in de parken, maar zijn er dikwijls bijzondere vogels te spotten.
Medewerkers van gedenkparken organiseren regelmatig open dagen. Zo'n dag geeft u dan een kans om kennis te maken werkwijze van en en te kijken wat de mogelijkheden zijn op een specifieke gedenkpark.

Bijzonder zijn ook de herinneringsdagen die in oktober, november of december of specifiek tijdens Allerzielen (2 november) worden georganiseerd.

In de regio Amsterdam zijn de volgende crematoria:

DNO-achterzijde van de grote aula

De Nieuwe Ooster
crematorium en gedenkpark

Kruislaan 126
1097 GA Amsterdam-Oost (Watergraafsmeer)

De Nieuwe Noorder

De Nieuwe Noorder
crematorium en gedenkpark.

Buikslotermeerdijk 83
1025 WH Amsterdam-Noord

Zorgvlied - het Crematorion

Amsteldijk 273
1079 LL Amstelveen

Vondelaula Westgaarde

Ookmeerweg 275
1067 SP Amsterdam-Osdorp