Tarieven van Atente uitvaartbegeleiding

Flexibel basistarief uitvaartbegeleiding

Ik wil mensen zo veel mogelijk duidelijkheid geven over mogelijke kosten en tarieven voor uitvaartbegeleiding bij door Atente.
De meeste uitvaartondernemers hebben één, vast aanname- of basistarief voor het begeleiden van nabestaanden bij het regelen van een uitvaart.

Ik heb gekozen om niet met een standaard, vast aannametarief te werken, maar met een flexibel tarief.
Elk afscheid is namelijk anders. Nabestaanden kunnen (en mogen) onderdelen zelf te doen. Omdat het soms goed is om dingen zelf te doen, maar soms ook fijn is dat er iemand is die dingen voor je regelt.
Natuurlijk kijken we samen wat er financieel mogelijk is. Zijn de wensen bijvoorbeeld mogelijk bij het beschikbare budget?
Ik werk daarnaast wel graag samen met bepaalde leveranciers of uitvaart gerelateerde ondernemingen, maar heb er geen (prijs)afspraken mee. Mede daarom maakt het niet uit met welke leveranciers of organisaties wordt samengewerkt.

Berekening basistarief

Ik werk met een flexibel tarief binnen de genoemde marges dat, na inschatting van de werkzaamheden, wordt bepaald. Dat is dan het zogenoemde aanname- of basistarief.
Daar heb voor gekozen omdat ik het niet wenselijk vind dat nabestaanden het gevoel hebben dat zij op hun horloge moeten kijken. Als ik met een uurtarief werk dan zou dat gevoel kunnen ontstaan.
Van de begroting en het daarbij berekende tarief, wijk ik natuurlijk ook niet af bij het opmaken van de uiteindelijke factuur. Mochten wensen gaandeweg erg wijzigen en dit toch gevolgen hebben voor de factuur, dan bespreken we dit uiteraard.
Lees ook een mijn blog over het basistarief van een uitvaartondernemer en  openheid over de kosten voor een uitvaart.

Kosten en tarieven voor uitvaartbegeleiding

Kennismakingsgesprek.
Eén gesprek om kennis met elkaar te maken en
de mogelijkheid om wensen en mogelijkheden kort te bespreken.

gratis

Wensengesprek.
Een aantal gesprekken om kennis met elkaar te maken, maar waarin ook uw wensen of die van uw dierbare kunnen worden besproken.
Daarna maak ik een offerte of meestal meerdere offertes op, waarin de kosten van verschillende keuzes tot uiting komen.
De offerte(s) worden tijdens de gesprekken besproken. Over het algemeen bestaat een wensengesprek uit twee of drie bezoeken/afspraken.

€ 125,-

Aannametarief / Kosten uitvaartbegeleiding

Bij losse opdrachten gelden de freelance tarieven.
Ook bij kleine uitvaarten is het mogelijk is mogelijk dat alleen de uren in rekening worden gebracht. Dan gelden ook deze freelance tarieven.
Kosten die transparant worden berekend.

Aannametarief uitvaartbegeleiding bij een uitvaart met de volgende kenmerken:
 • Persoonlijke begeleiding tot en met de dag van de uitvaart.
 • Rol min of meer op de achtergrond op de dag van de uitvaart (nabestaanden en/of bijvoorbeeld een ritueelbegeleider leiden en spreken voornamelijk tijdens de plechtigheid).
 • Reis- en parkeerkosten*.
 • Voorkomende administratieve en organisatorische handelingen.
 • Dit tarief staat voor 20 - 30 uur begeleiding.
Tarief bij grotere uitvaart en/of een uitvaart met een meer uitvoerende rol:
 • Persoonlijke begeleiding tot en met de dag van de uitvaart - eventualiter met voorafgaande condoleance of avondwake.
 • Uitvoerende rol op de dag van de uitvaart en extra assistentie (1 persoon) op locatie.
 • Reis- en parkeerkosten*.
 • Alle organisatorische en administratieve handelingen 1
 • Dit tarief staat voor 30 - 40 uur begeleiding 2 .
  1. Natuurlijk kunt u ook bij deze optie kiezen om onderdelen zelf te doen/maken.
  2. Bij grotere uitvaarten waarbij meer uren worden gemaakt, kan het tarief hoger zijn. 

vanaf € 1.510,- tot

maximaal € 2.155,-

Tarief uitvaartbegeleiding als nabestaanden de volgende onderdelen zelf doen (bestellen/maken):
 • aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, (verlof tot begraven/cremeren moet tijdig worden overhandigd aan Atente) en/of
 • kaart en/of
 • uitvaartkist / baar.

vanaf € 1.270,-

Verzorging (met familie)**

€   95,-

Verzorging door 2 personen **

€ 250,-

Verwijderen pacemaker of ICD (indien gelijktijdig met verzorging) ***

v.a. €   35,-

Controle lichaam van de overledene - thuis of in opbaarruimte door Judit Meijer

per keer

€   35,-

 

maximaal

€ 210,-

Overige kosten

De Rollentando - rollertafel voor rouwvervoer in eigen auto.

Huurprijs (incl. BTW):
Brengen in Amsterdam:

Boven 40 km wordt € 0,60 p/km in rekening gebracht.
De prijs is per dag, voor één uitvaart

 

 

€ 80,-
€ 60,-

 

De kosten voor (in)huren of aanschaf van bijvoorbeeld assistentie bij de laatste verzorging en/of uitvaart, de uitvaartkist, baar, kaarten, rouwcentrum/opbaarlocatie andere verzorgingsruimten en wenselijke verzorgingsproducten, rouwvervoer, crematie- of begrafeniskosten, afscheidslocatie, catering etc. worden een-op-een doorberekend. De opdrachtgever ontvangt een overzicht (transparante doorberekening) van en de facturen bij de eindfactuur.

* Boven de 150 km worden reiskosten in rekening gebracht (€ p/km)
Parkeerkosten worden in rekening gebracht als deze hoger zijn dan 25,- euro.

€   0,60

**  Exclusief kosten gebruik rouwcentrum of andere verzorgingsruimten en wenselijke verzorgingsproducten zoals lijkhoes of vochtisolatiepak

Kosten worden een-op-een doorberekend

 

*** Extra en invasieve handelingen en inhuren van specialistisch hulp vinden pas plaats na overleg en goedkeuring.

Kosten worden een-op-een doorberekend

 

Op alle geleverde diensten door Atente uitvaartbegeleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Lees meer over de werkwijze en transparante doorberekening van de kosten van Atente uitvaartbegeleiding en de achtergrond Judit Meijer.