Gezamenlijk ontstaat een herinneringsboomRegelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat kost een uitvaart?

Het is lastig om zo een antwoord op deze vraag te geven, want de hoogte van de uiteindelijk prijs is afhankelijk van de keuzes die u maakt, maar over het algemeen liggen de kosten van een uitvaart tussen de € 3.500,- en € 8.000,-.

Inzicht in mogelijke kosten.

Om u meer inzicht te geven in mogelijke kosten van een uitvaart, beschrijf ik hierna stap voor stap de mogelijke keuzes die er gemaakt kunnen worden met een indicatie van de kosten per onderdeel.
Klik hier een verkort overzicht in pdf-vorm met prijsindicaties per onderdeelen hier voor enkel kostenvoorbeelden.

Naast de basiskosten van een uitvaartondernemer (klik hier voor de tarieven van Atente), bestaan de uitvaartkosten uit de kosten voor verblijf in een mortuarium en/of gekoelde ruimte, de laatste verzorging, voor de aangifte bij de gemeente van overlijden, de aanschaf van een uitvaartkist of baar met lijkwade, voor het afscheid nemen waarbij u kunt kiezen uit verschillende manieren van opbaren, rouwbezoek, vervoer, kosten voor kaarten en eventueel advertenties, voor een afscheidsdienst op locatie of in een aula van de begraafplaats/crematorium en de consumpties, en de kosten voor het begraven of cremeren zelf.

Er zijn kosten (bijvoorbeeld een urnengraf of het uitstrooien van de as van uw dierbare) die u later zelf rechtstreeks aan de begraafplaats dan wel het crematorium betaalt. De genoemde bedragen zijn een indicatie, die zijn weliswaar gebaseerd op ervaring, maar kunnen afwijken.

Uitvaartkisten, baren en lijkwades

Atente biedt geen uitvaartkisten aan die van spaanplaat zijn gemaakt. Zowel voor begraven als cremeren zijn spaanplaten uitvaartkisten niet milieuvriendelijk door het gebruik van bepaalde lijmstoffen die bij het vervaardigen worden gebruikt en later na een begrafenis, in de grond of bij de crematie in de lucht, weer vrijkomen.
Uitvaartkisten zijn er vele soorten en maten. De prijzen variëren ook. Tussen € 300,- en € 600,- euro is een grote keuze aan hele mooie, massief houten uitvaartkisten, maar er zijn ook duurdere en meer bijzondere uitvaartkisten. Bij Stadshout is er ook een mogelijkheid om een uitvaartkist te (laten) maken van hout van bomen uit Amsterdam.

Kiest u voor een baar en lijkwade, dan liggen de prijzen tussen € 475,- en € 1.000,-.

De kosten voor een uitvaartmandje of kist voor kinderen liggen meestal lager.

Let op: door de grootte van de uitvaartkist kan een crematie soms niet plaatsvinden in een crematorium van uw keuze.
Ook door het materiaal kan het soms noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een inschuifplank voor een uitvaartkist of baar aan te schaffen. De kosten hiervoor zijn tussen de € 50,- en € 100,-.

Laatste verzorging en opbaring

De laatste verzorging kan thuis plaatsvinden, in het ziekenhuis of in een uitvaartcentrum en met of zonder Atente plaatsvinden.
De kosten voor een verzorging door Atente bedragen € 75,-, hierbij kunt u natuurlijk meehelpen. De prijs die Atente vraagt, is een gemiddelde prijs. Er zijn ook andere instanties die de laatste verzorging kunnen uitvoeren. Naast de kosten voor de verzorging kunnen er kosten bij komen voor de huur van een ruimte, speciale diensten of als er extra assistentie nodig is.

Mogelijke kosten bij overlijden in een ziekenhuis of instelling

De kosten en mogelijkheden verschillen per ziekenhuis of instelling. Als een overlijden in een ziekenhuis of instelling plaatsvindt, kan de laatste verzorging soms ook met het personeel worden uitgevoerd.
In ieder geval wordt de noodzakelijke zorg uitgevoerd in een ziekenhuis (onder andere het verwijderen van bijvoorbeeld infusen of een catheter en het sluiten van wonden).

3-uurs regeling

Vanaf drie uur na overlijden worden er meestal kosten (voor verblijf in het mortuarium) in rekening gebracht door een ziekenhuis of instelling. De kosten liggen tussen € 0,- en ongeveer € 200,-, afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. Er zijn geen kosten verbonden aan een mortuarium indien de overledene binnen drie uur na overlijden wordt vervoerd vanuit het ziekenhuis naar een locatie of bij beheer door sommige externe partijen die ook uitvaartondernemer zijn. De zogenoemde drie-uursregeling is meestal niet haalbaar (onder andere omdat een verklaring van een arts nodig is) en kan extra druk en onrust – ook bij de nabestaanden – veroorzaken.

Bij een overlijden in een instelling is een opbaring vergelijkbaar met een thuisopbaring. Sommige instellingen brengen kosten in rekening voor de verzorging. Het is mogelijk dat in die kosten de uitgebreide laatste verzorging (wenselijke zorg) en/of het kleden is inbegrepen.  Wat er mogelijk is, varieert. Informeer in het ziekenhuis of instelling naar de mogelijkheden.
Indien er obductie en/of donatie plaatsvindt, kan een verblijf in het mortuarium langer duren. Of er kosten voor een obductie worden doorberekend, is afhankelijk of dit op verzoek van de nabestaanden of het ziekenhuis/arts gebeurt.

Rouwvervoer

Ook vervoer van uw dierbare brengt mogelijk kosten met zich mee. De vervoerskosten voor het overbrengen zijn wel wat goedkoper dan het rouwvervoer op de dag van de uitvaart.
Voor de huur van een verzorgingsruimte moet u denken aan een bedrag tussen de € 60,- en € 250,-. Soms worden hier geen kosten voor berekend, indien uw dierbare tot aan de uitvaart ook verblijft in hetzelfde centrum.

Indien u kiest voor thanatopraxie (een lichte balseming) dan zijn de kosten daarvoor rond de € 450,- / € 600,-.
De huur voor een verzorgingsruimte voor een rituele wassing is rond de € 225,-.
De vervoerskosten liggen per keer tussen de € 150,- en € 200,-.

Daarna kunt u ervoor kiezen of uw dierbare gekoeld wordt bewaard (zonder of met mogelijkheid tot bezoek) tot aan de uitvaart of wordt opgebaard.
Voor het gekoeld bewaren (zonder rouwbezoek) in een mortuarium of koeling van een uitvaartcentrum wordt tussen de € 245,- en € 825,- gevraagd voor een periode (7 dagen). Soms is het tarief iets hoger en kan er (op afspraak) een rouwbezoek plaatsvinden. Voor een losse bed- of kistkoeling betaalt u rond de € 100,- .

Duurzame manieren van opbaren

Het ook mogelijk om zonder koeling op te baren. Vooral in een thuissituatie kan dit heel mooi zijn. Zo is er een mogelijkheid om met graszoden onder de kist op te baren. Vooral bij een korte opbaring is deze methode vaak goed mogelijk.
Er is ook een vrij nieuwe methode van Biosac 200 waarbij zakjes op de buik van de overledene worden gelegd. De zakjes – gevuld met actieve koolstof en klei – absorberen geuren en toxische stoffen.

24-uurskamer

Wilt u vrij zijn om op elk gewenst tijdstip uw dierbare te kunnen bezoeken, dan is misschien een 24-uurskamer een optie.

Communicatie

Op het gebied van kaarten ook veel mogelijkheden. Voor een persoonlijke rouwkaart kunt u  ervoor kiezen om zelf een beeld aan te leveren.
De startkosten kunnen liggen om en nabij de €100,-.
Per kaart liggen de kosten tussen de € 1,- en  € 2,50. Daarbij komen dan nog de kosten voor enveloppen (rond € 0,25 per stuk) en verzendkosten (rouwzegels € 39,- voor 50 zegels en rouwverzendset voor 30-40 kaarten à € 6,95).
Er kan ook een digitale kaart worden gemaakt die dan per mail kan worden verstuurd. Dan hoeven er natuurlijk geen enveloppen en postzegels worden aangeschaft.

Wilt u een advertentie plaatsen, dan hangt de prijs of u een advertentie in een regionale of een landelijke krant wilt plaatsen en dan ook van de grootte natuurlijk. Reken op een prijs van een advertentie in een regionale krant van tussen de € 450,- en € 750,- en in een landelijke krant tussen de € 800,- en 1750,-.

Ritueel begeleider of fotograaf

Natuurlijk wil en kan ik uw uitvaart begeleiden en samen met de nabestaanden voorbereiden en uitvoeren. Wilt u dat iemand echt een uitgebreid en persoonlijk verhaal schrijft over het leven van u dierbare, dan is een ritueel begeleider misschien een idee. De kosten hiervoor liggen zo tussen de € 300,- en € 600,-.
Wilt u de uitvaart later in alle rust nog een keer bekijken?  Een fotograaf of filmer kan zorgen dat u een blijvende herinnering heeft. De prijzen variëren ook zo tussen de € 300,- en de € 600,-.

Cremeren en begraven

Een crematie in Amsterdam kost rond de € 1000,- .
Bij sommige gedenkparken liggen de kosten er net onder, bij andere er net boven. Indien ook de afscheidsdienst en condoleance plaatsvindt op hetzelfde gedenkpark zijn er veel verschillende tijdsduren af te spreken. Vaak wordt 45 minuten voor de afscheidsdienst en 45 minuten voor de condoleance gereserveerd. Reken op zo’n € 400,- à € 700,- hiervoor. Het is aan te raden vooraf ruim tijd te reserveren omdat er voor  een uitloop vaak een flink bedrag extra wordt gevraagd. Dus beter iets te veel, dan te weinig tijd tijd gereserveerd.

Voor begraven in Amsterdam lopen de prijzen meer uiteen.
De kosten worden gesplitst in de kosten voor het begraven zelf en de kosten voor een graftermijn. De minimale graftermijn is 10 jaar. De termijn kan daarna meestal worden verlengd. De kosten voor het begraven liggen tussen de € 500,- en € 1000,-. Voor een afscheidsdienst van 30 tot 45 minuten en een grafgang van 30 minuten kunt u rekenen op bedrag tussen de € 400,- en € 550,-.

De grafrechten voor een graf (algemeen of particulier) of voor een urnenplaats liggen tussen de € 40,- en € 400,- per jaar en kunnen oplopen tot in totaal een paar duizend euro afhankelijk van het soort graf en en termijn.

Voor een crematie of begrafenis van een foetus of kind (vaak tot 11 of 12 jaar) worden lagere bedragen gevraagd. Denk hierbij aan bedragen tussen € 200,- en € 500,-.

Let op: Bij begraven komen (later) nog andere kosten kijken zoals onderhoudskosten, mogelijke verlenging van de termijn, plaatsen van een gedenkteken en de opgraving na het verlopen van de termijn.

Natuurbegraafplaatsen

Begraven op een natuurbegraafplaats is vaak eeuwigdurig. De kosten lopen uiteen van € 4000,- tot zo’n € 14.000,-. De kosten van het begraven van een urn  op een natuurbegraafplaats liggen tussen de € 700,- en € 3.250,-. Ook op Begraafplaats en Crematorium Westerveld kan er een graf voor onbepaalde tijd worden gekocht. De kosten hiervoor bedragen zo’n € 10.000,-.

Let op: Bij het gebruik van een aula of ontvangkamer kunnen nog extra kosten in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld het gebruik van een beamer, lcd-scherm, opname (cd/dvd) laten maken of gebruik een orgel.

Afscheid nemen 

Een afscheidsdienst en/of condoleance kan in een aula en ontvangkamer van een gedenkpark plaatsvinden, maar het is ook mogelijk om een afscheidsdienst en/of condoleance op locatie waar iemand vaak kwam gedurende zijn of haar leven of in een kerk naar keuze te laten plaatsvinden.
De feitelijke teraardebestelling of crematie vindt dan vaak zonder nabestaanden plaats, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Vaak kan bij een locatie de ruimte voor 2 of 3 uur voor een uitvaart worden gehuurd. De invulling kan – ook dan – helemaal naar eigen inzicht worden gedaan. Let er wel op dat er vaak materiaal apart moet worden gehuurd (en dus ook getransporteerd).
Prijzen voor een locatie lopen uiteen van € 200,-/€300,- tot rond de € 1500,- .

Afscheid op een locatie waar de overledene vaak kwam

Was uw dierbare bijvoorbeeld sportief of lid van een vereniging dan kunt u bijvoorbeeld ook informeren of er in een kantine of zaal van vereniging een bijeenkomst gehouden kan worden. Wees erop voorbereid en heb er begrip voor dat de eigenaar van een locatie een condoleance prima vindt, maar niet wil (zelf of voor de medewerkers) dat de overledene wordt opgebaard.
De kosten voor een begrafenis of crematie zonder dat de nabestaanden aanwezig zijn vaak lager. Als een afscheidsdienst op een andere locatie heeft plaatsgevonden dan is bijvoorbeeld deze technische crematie of doorloper een optie.

Natuurlijk komen hier dan nog de kosten voor consumpties bij. Hier kunt u het net zo duur of goedkoop maken als u zelf wilt. Let er wel op dat horecagelegenheden aan bepaalde hygiëne regels moeten voldoen, waardoor er meestal met vaste leveranciers wordt gewerkt. Indien u veel mensen verwacht moet er soms ook extra personeel worden ingezet.

Rouwvervoer

De kosten voor het vervoer dat in de periode tussen het overlijden en de uitvaart plaatsvindt ligt per keer tussen de € 150,- en € 200,-.
Een rouwauto en/of volgauto’s – het vervoer op de dag van de uitvaart zelf – kosten rond de € 200,- per stuk.
Een uitvaartbus voor 15 personen, waarmee tegelijkertijd ook de overledene kan worden vervoerd kost rond de € 600,-. Vaak wordt er wel voor een standaard aantal uren verhuurd en zijn er meerkosten verbonden aan een langer gebruik.

Er zijn in allerlei prijsklasses ook andere manieren van rouwvervoer.
Zo kan uw dierbare worden vervoerd met een Rolls Roys, een fietsaanhanger, rouwkoets, met een loopbaar of in een caravan. Er is van alles mogelijk. Wist u trouwens dat het ook is toegestaan om uw dierbare met uw eigen auto te vervoeren?

Volg uw hart

Volg uw hart bij een uitvaartEr zijn veel keuzes te maken en het lijkt erop dat de keuzemogelijkheden steeds groter worden. Atente begeleidt u graag bij het maken van keuzes, maar belangrijker is dat u deze keuzes dicht bij uzelf en de overledene houdt.

Ik hoop dat ik u meer inzicht heb gegeven in de mogelijke kosten van een uitvaart .

Tip: download het wensenboekje van Atente en noteer de keuzes voor uzelf, maar ook voor anderen.