Uitvaarttarieven (particulieren):

Ik wil mensen zo veel mogelijk duidelijkheid geven over de tarieven van Atente uitvaartbegeleiding.
De meeste uitvaartondernemers hebben een vast aannametarief.
Elk afscheid is anders en mijn insteek is juist om nabestaanden de mogelijkheid te bieden om onderdelen zelf te doen.
Omdat het soms goed is om dingen zelf te doen, maar soms ook fijn is dat er iemand is die dingen voor je regelt.
Ik heb daarom gekozen om met een flexibel tarief te werken.
Een flexibel tarief omdat ik het niet wenselijk vind dat mensen het gevoel hebben dat zij op hun horloge moeten kijken, omdat ik met een uurtarief werk.
In de begroting en het daarbij berekende tarief, houd ik rekening met de wensen en wijk daar natuurlijk ook niet vanaf bij de uiteindelijke factuur. Mochten wensen gaandeweg erg wijzigen en dit toch gevolgen hebben voor de factuur, dan bespreken we dit uiteraard.

Kennismakingsgesprek.
Eén gesprek om kennis met elkaar te maken en
de mogelijkheid om wensen en mogelijkheden kort te bespreken.

gratis

Wensengesprek.
Een aantal gesprekken om kennis met elkaar te maken, maar waarin ook uw wensen of die van uw dierbare kunnen worden besproken.
Daarna maak ik een offerte of meestal meerdere offertes op, waarin de kosten van verschillende keuzes tot uiting komen.
De offerte(s) worden tijdens de gesprekken besproken. Over het algemeen bestaat een wensengesprek uit twee of drie bezoeken/afspraken.

€ 95,-

Aannametarief / Basiskosten.

Bij losse opdrachten gelden de freelance tarieven.
Ook bij kleine uitvaarten is het mogelijk is mogelijk dat alleen de uren in rekening worden gebracht.
Een eerlijke prijs, die transparant wordt berekend.

Organisatie en voorbereiding uitvaart:

Mogelijkheid A:

◊ persoonlijke begeleiding tot en met de dag van de uitvaart,
◊ rol op de achtergrond op de dag van de uitvaart (nabestaanden en/of bijvoorbeeld een ritueelbegeleider leiden en spreken tijdens de plechtigheid),
◊ reis- en parkeerkosten* en
◊ voorkomende administratieve en organisatorische handelingen

Zelf doen (bestellen/maken) bij deze minimale prijs:
◊ aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden,
(verlof tot begraven/cremeren moet tijdig worden overhandigd aan Atente) en/of
◊ kaart en/of
◊ uitvaartkist.

Worden bovengenoemde onderdelen wel door Atente uitgevoerd dan komt de prijs op € 1.415,-

minimaal

€ 1.195,-

Mogelijkheid B:

◊ persoonlijke begeleiding tot en met de dag van de uitvaart - eventualiter met voorafgaande condoleance of avondwake,
◊ uitvoerende rol op de dag van de uitvaart en extra assistentie (1 persoon) op locatie,
◊ reis- en parkeerkosten* en
◊ alle organisatorische en administratieve handelingen 1

1. Natuurlijk kunt u ook bij deze optie kiezen om onderdelen zelf te doen/maken 

maximaal

€ 2.025,-

Verzorging (met familie)**

€   75,-

Verzorging door 2 personen **

€ 135,-

Verwijderen pacemaker of ICD (indien niet gelijktijdig met verzorging) ***

€   35,-

Controle lichaam van de overledene (thuis of in opbaarruimte)

per keer

€   30,-

maximaal

€ 180,-

Overige kosten

De kosten voor (in)huren of aanschaf van bijvoorbeeld assistentie bij de laatste verzorging en/of uitvaart, de uitvaartkist, baar, kaarten, rouwcentrum/opbaarlocatie andere verzorgingsruimten en wenselijke verzorgingsproducten, rouwvervoer, crematie- of begrafeniskosten, afscheidslocatie, catering etc. worden een-op-een doorberekend. De opdrachtgever ontvangt een overzicht (transparante doorberekening) van en de facturen bij de eindfactuur.

* Reiskosten worden in rekening gebracht na 150 km (€ p/km)
Parkeerkosten worden in rekening gebracht als deze hoger zijn dan € 25,-

€   0,60

**  Exclusief kosten gebruik rouwcentrum of andere verzorgingsruimten en wenselijke verzorgingsproducten zoals lijkhoes of vochtisolatiepak

Kosten worden een-op-een doorberekend

*** Extra en invasieve handelingen en inhuren van specialistisch hulp vinden pas plaats na overleg en goedkeuring.

Kosten worden een-op-een doorberekend

Op alle geleverde diensten door Atente uitvaartbegeleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing.