Wat zijn uw uitvaartwensen?

Dat we komen te overlijden is onvermijdelijk.
Soms heeft u wel de mogelijkheid om uw wensen voor en gedachten over uw uitvaart te bespreken maar heel vaak ook niet. Of misschien vindt u het moeilijk om over (de wensen voor) uw uitvaart te praten maar kunt u ze wel op papier zetten in een uitvaartwensenboekje.

Uitvaartwensenboekje - leidraad voor nabestaanden

Ik heb een uitvaartwensenboekje samengesteld waarin u of uw dierbare al tijdens leven belangrijke informatie kan invullen of u uw uitvaartwensen vooraf kunt opschrijven. In een vaak chaotische periode 'moeten' nabestaanden over allerlei zaken beslissen en allerlei dingen regelen. Dan kan het fijn zijn dat er iets op papier staat.
Dit boekje biedt dan een leidraad voor uw nabestaanden.

U kunt altijd mailen of bellen voor een gesprek over uw uitvaart of om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de kosten. Ik informeer u graag over de mogelijkheden. Na een gesprek stuur ik ook vaak verschillende offertes om bijvoorbeeld kostenverschillen te verduidelijken. Alternatieve offertes waardoor u ook over andere mogelijkheden kunt nadenken.

Verwijzingen naar meer informatie

Achterin het wensenboekje staan linken naar algemene en specifieke informatie op internet op uitvaartgebied.

De eerste twee pagina's van het uitvaartwensenboekje zijn te allen tijde belangrijk en handig en goed om te weten voor uw nabestaanden.
De overige vragen kunt u naar eigen keuze beantwoorden.
Misschien heeft u uitgesproken ideeën, maar misschien ook niet. Het is natuurlijk aan u of en hoe u uw ideeën op papier zet.

Tip: Lees uw antwoorden eens in het jaar een keer door. Misschien bent u in de loop der tijd anders gaan denken over bepaalde zaken of heeft u iets meegemaakt of gezien wat u aanspreekt of juist helemaal niet.

Let u erop dat de informatie alleen rechtsgeldig is wanneer u deze met de hand heeft opgeschreven, een datum en uw handtekening heeft gezet!
Informeer ook iemand over uw wensenboekje en/of leg het op een voor de hand liggende plaats.

Altijd vrijheid in de keuze voor een uitvaartondernemer

U ben niet verplicht om voor de ondernemer te kiezen waar een eventuele  uitvaartverzekering loopt.
Ook als u het uitvaartwensenboekje van Atente uitvaartbegeleiding invult, is er geen verplichting voor nabestaanden om Atente te bellen.
Ik begeleid u natuurlijk graag, maar de keuze voor een uitvaartondernemer is altijd vrij.

Documenten om te downloaden:

- uitvaartwensenboekje
- kostenindicatie uitvaart
- kostenvoorbeelden crematie en kostenvoorbeelden begrafenis
algemene voorwaarden