Uitvaartverzekering?
Toch altijd vrije keuze in uitvaartondernemer

Er zijn vaak vragen over uitvaartverzekeringen. Er bestaan verschillende verzekeringsvormen.
Wat voor verzekering er ook is afgesloten, u bent altijd vrij om een uitvaartondernemer van uw keuze te kiezen.
Kiest u voor Atente uitvaartbegeleiding dan kiest u voor persoonlijk contact, keuzevrijheid en openheid over kostenberekening.

Soorten verzekeringen
Geld- of kapitaalverzekering

Bij een geld- of kapitaalverzekering wordt het verzekerde geldbedrag uitgekeerd dat u dan, geheel naar uw eigen keuze kunt besteden.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering biedt de verzekeraar vaak een standaardpakket aan, en dat maar net moet aansluiten bij uw wensen – de kosten voor dit pakket betaalt u dus altijd. Heeft u andere wensen dan moet u vaak bijbetalen. Ook als u onderdelen zelf wilt regelen of doen dan worden deze toch in rekening gebracht.
Laat u de uitvaart bij een naturaverzekering door een andere ondernemer uitvoeren dan de verzekeraar, dan wordt een bepaald bedrag uitgekeerd. Bij uw verzekeringsmaatschappij kunt u – of Atente namens u – informeren hoeveel deze uitkeert.
De verzekeraar zal u wijzen op de voordelen en kortingen die u krijgt als u door hen de uitvaart laat uitvoeren, maar met name als uw wensen niet aansluiten bij het standaardpakket, kan u bedrogen uitkomen.

Atente heeft haar tarief zo samengesteld dat er voldoende vrijheid is om de uitvaart echt persoonlijk in te vullen.
De overige kosten worden een-op-een doorberekend: wat Atente betaalt, betaalt u ook. De opdrachtgever ontvangt een overzicht van en de facturen bij de eindfactuur.

Geen verzekering?

Veel mensen hebben geen uitvaartverzekering. Hoe worden dan de kosten voor de uitvaart betaald? De opdrachtgever van de uitvaartondernemer zal de uitvaartkosten moeten betalen.
De opdrachtgever hoeft niet een erfgenaam te zijn, maar kan wel de kosten verhalen op de nalatenschap. Indien de erfenis niet voldoende is zal de opdrachtgever de kosten zelf moeten dragen.

Als erfgenaam kunt u dan voor de vraag komen te staan of er voldoende geld beschikbaar is voor de uitvaart. Als er geen testament of duidelijkheid is over de financiële situatie, kom dan nergens aan en neem niets mee uit de woning. Doet u dit wel dan heeft u de erfenis – ook als deze alleen uit schulden bestaat, aanvaard. Lees meer over nalatenschap regelen en erven.

Denkt u dat ‘het’ geregeld is? Lees mijn blog over uitvaartverzekeringen of meer over het opschrijven van uitvaartwensen.