Uitvaart in of vanuit Amsterdam?

Als zelfstandige, onafhankelijke en kleinschalige uitvaartondernemer

- neem ik écht de tijd voor u,
- heb ik geen afspraken en verplichtingen om met bepaalde leveranciers te werken,
- bereken ik geen provisie over geleverde producten of diensten,
- wijs ik (eerder) op alternatieven die bij de overledene of bij u als familie/nabestaande(n) passen.

Judit Meijer - Atente uitvaartbegeleiding, onafhankelijk en kleinschalig werkwijze
Een uitvaart in alle rust regelen

Mijn naam is Judit Meijer en graag begeleid ik u persoonlijk bij het regelen van de uitvaart. Bij drukte of afwezigheid zal een collega met wie ik samenwerk, u begeleiden. Onder de naam Atente uitvaartbegeleiding werk ik als uitvaartondernemer in en vanuit Amsterdam. 'Atente' betekent 'met aandacht' in het Esperanto en die naam heb ik niet voor niets gekozen. De naam staat voor een uitvaart die met aandacht en in alle rust voor en met u en uw nabestaanden en samen met u wordt georganiseerd.

Atente uitvaartbegeleiding geeft ruimte om dingen zelf te doen

Een overlijden van een dierbare is ingrijpende gebeurtenis. Misschien heeft u er nog nooit bij stilgestaan, maar u hoeft niet alles te laten regelen door een uitvaartbegeleider. Misschien heeft u ook al dingen geregeld. Ik bied nabestaanden de ruimte en mogelijkheid om zelf dingen te doen.

Als u wilt - en het is mogelijk -  begeleid ik u graag bij de laatste verzorging. Het is een bijzonder en een intiem moment van afscheid. Of misschien wilt u zelf een uitvaartkist maken of is de al gemaakt. Ook een rouwkaart kunt u zelf maken of u heeft of kent u iemand met een grote auto waarmee u uw dierbare zelf wilt vervoeren. Veel dingen kunt u zelf doen, maar natuurlijk sta ik u dan ook bij. In de opbouw van de tarieven van Atente uitvaartbegeleiding is ruimte gelaten voor eigen invulling. Omdat ik geen financiële afspraken heb met leveranciers en daardoor een onafhankelijke uitvaartondernemer ben, is uw eigen inbreng altijd mogelijk. Ik heb namelijk niets te winnen bij afname bij een specifieke leverancier of organisatie. Uw wensen staan voorop, maar ik kan u wel wijzen op (goedkopere) alternatieven.

Uitvaartwensenboekje en gesprek vooraf 

In het wensenboekje  kunt u of uw dierbare al tijdens leven informatie opschrijven of u uw wensen vooraf kunt opschrijven. Ook, of juist tijdens uw leven, kunnen we al een gesprek over uw uitvaart hebben. Om kennis met elkaar te maken, maar ook om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de kosten. Achterin het wensenboekje staan linken naar algemene en specifieke informatie op internet.

Hoe kunt u Atente uitvaartbegeleiding en Judit Meijer bereiken?

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen, maar het is ook mogelijk om een bericht te sturen via het digitale formulierIk ben 24/7 telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06 289 73 389. Het e-mailadres van Atente uitvaartbegeleiding is: info@atente.nl