Nieuwe donorwet

1 juli 2020 – nieuwe wet donorregistratie

De nieuwe donorwet gaat op 1 juli 2020 in

Je zou het bijna vergeten in deze tijd waarin het coronavirus het leven en de dood bepaalt, maar op 1 juli gaat de nieuwe donorwet in.
Ongeveer een jaar geleden schreef ik ook een blog over de nieuwe donorwet. Hoewel ik de laatste maanden niet veel informatiecampagnes over de nieuwe donorwet heb gehoord, waren er in de periode voordat het coronavirus uitbrak regelmatig spotjes te horen en te zien in de media.

Actieve donorregistratie

De nieuwe donorwet is een actieve donorregistratie: je moet iets actief doen. Ook als je geen toestemming geeft voor donatie moet je dit expliciet aangeven, anders ben je in principe donor. Iedereen boven de 18 jaar staat dan in het donorregister.

Registratie kan na inloggen met je DigiD, op de website van het donorregister 
Donorregistratie kan ook via de post. Dan kun je het formulier bij de gemeente ophalen en daarna invullen of opvragen bij het donorregister.  Na 3 weken krijg je een formulier per post. Op dit formulier staat al wat je hebt ingevuld.
Controleer of je naam en adres goed zijn ingevuld en of je keuze goed is.
Zet dan pas de datum en handtekening op het formulier en doe het formulier in de envelop op de post.

Orgaandonatie en het coronavirus

Als iemand besmet is, kan hij of zij geen donor meer zijn. Na genezing is het wel mogelijk om donor te zijn. Patiënten die misschien donor kunnen zijn en op de intensive care liggen, worden momenteel eerst getest op corona.

Ook na 1 juli 2020 kun je je keuze altijd veranderen.

De vier keuzes zijn:
Keuze 1: Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie
U wilt donor worden. Misschien wilt u sommige organen en weefsels niet doneren. U kunt dit ook invullen op het formulier.
Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie
U wilt geen donor worden.
Keuze 3: Mijn partner of familie beslist
U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.
Keuze 4: Een door mij gekozen persoon beslist
U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.

Orgaandonatie alleen bij overlijden in het ziekenhuis

Orgaandonatie is alleen mogelijk wanneer iemand in het ziekenhuis – op een intensive care (IC ) – is overleden. De oorzaak van het overlijden bepaalt hoe de orgaandonatieprocedure verder verloopt en welke organen daarna voor donatie geschikt kunnen zijn.
Weefseldonatie kan vaak nog wel als iemand niet in het ziekenhuis overleden is.

Wie vergoedt de kosten die gemaakt worden bij donatie?

De extra kosten die gemaakt worden voor een donatie, komen niet voor rekening van de nabestaanden. Denk hierbij aan kosten voor extra onderzoeken bij orgaandonatie of een langer verblijf van uw dierbare in het mortuarium bij weefseldonatie. De zorgverzekeraar van de ontvanger betaalt de kosten.

Is leeftijd belangrijk bij donatie?

Leeftijd is niet van belang bij orgaan- en weefseldonatie. Donatie kan vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd. Bij elk orgaan of weefsel kijkt een arts of het nog geschikt is voor donatie. Huiddonatie kan wel pas vanaf 20 jaar.

Na 1 juli 2020 nog niet geregistreerd? Dan ontvang je een brief.

Wanneer je je keuze nog niet geregistreerd hebt na 1 juli, ontvang je een brief (plus eventueel een herinneringsbrief) van de overheid met het verzoek je keuze te registreren. Bij geen reactie staat daarna ‘geen bezwaar’ achter je naam in het donorregister.

Nabestaanden je keuze laten weten en laatste verzorging en opbaring.

Het is belangrijk om familie of nabestaanden te informeren wat je/uw keuze is – ook al is deze geregistreerd in het donorregister. Iedereen kijkt nu eenmaal anders tegen doneren aan.
Na (een) donatie kan in principe de laatste verzorging worden gedaan en is opbaren ook mogelijk.

Amsterdam, 8 mei 2020

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie over de donorregistratie op de website van het donorregister of de site van de rijksoverheid 

Informatie over orgaandonatie: Hoe verloopt een orgaandonatie 
Informatie over weefseldonatie: Hoe verloopt weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie na euthanasie

Doneren bij leven:
Nierdonatie bij leven
Leverdonatie bij leven