Dementievriendelijke uitvaart

Dementievriendelijke uitvaart

Een uitvaart met en voor mensen met dementie

Een uitvaart van een overledene waarvan de partner, een broer of een zus of een goede vriend(in) dementie heeft. Wat kun je dan nog doen?
Allereerst kan het een eye-opener zijn voor nabestaanden dat deze naasten met dementie ook afscheid kunnen of willen nemen. In samenspraak met de familie, verzorgenden en andere medewerkers bij de uitvaart, kan een afscheid goed worden vormgegeven voor mensen met dementie. De naaste met dementie kan gedeeltelijk of geheel deelnemen aan het afscheid.

Samen dementievriendelijk

In het voorjaar van 2019 schreef ik een blog over uitvaart en dementie. Een blog waarin ik schreef over de invloed die muziek kan hebben op mensen met dementie en de toevalligheid dat ik via een mede-orkestlid een algemene training van ‘Samen Dementievriendelijk’ kon volgen.
Daardoor ben ik ook een training gaan volgen die specifiek is gericht op uitvaartbegeleiding.
Deze zou in maart starten, maar door corona werd de training uitgesteld tot juni/juli.
Bij de training worden door ervaringen en rollenspelen handvatten aangereikt hoe je een afscheid dementievriendelijk kunt realiseren.

Omgaan met mensen met dementie

1 op de 5 mensen krijgt dementie – dat is behoorlijk veel. Bij Samendementievriendelijk kan je trainingen doen voor allerlei dagelijkse situaties, maar ook voor verschillende beroepsgroepen doen. Online of in groepsverband.
1 op de 5 mensen! Dat betekent dat de kans groot is dat er in je omgeving iemand met dementie is. Dat kan een buur zijn, maar ook een familielid. Mensen blijven veel langer thuis wonen en om in het dagelijks leven mensen met dementie allereerst te herkennen, maar ook door je eigen gedrag hierop in te spelen, vergemakkelijkt het leven van hen, maar ook van jezelf.

Laat iedereen in zijn of haar waarde

Mensen met dementie blijven gewoon mensen met gevoel. Als je hen niet in hun waarde laat, voelen ze dit feilloos aan. Daarbij kan het best zijn, dat ze je de volgende keer niet herkennen. Dan kan het lastig zijn om daarin mee te gaan of gewoon weer vriendelijk zijn. Jij kunt het je immers wel herinneren.
Om zelf ook hiermee om te gaan, wandel ik tegenwoordig regelmatig met mensen met dementie. Dat is altijd heel gezellig, je hoort nog eens wat! Veel over wat mensen hebben meegemaakt in hun leven. Soms ook inderdaad meerdere malen, maar dat deert mij helemaal niet.
Natuurlijk blijf ik wel de buitenstaander en ben ik niet de naaste die geconfronteerd wordt met iemand die mij soms niet meer herkent of me voor iemand anders aanziet. Door deze wandelingen en door mensen met dementie de gelegenheid om afscheid te nemen van hun dierbare hoop ik niet alleen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven, maar ook van betekenis te zijn voor de naasten en hen hierin bij te staan.

Amsterdam, 30 oktober 2020

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Informatie en initiatieven:

– Site Samen Dementievriendelijk
Stichting Alzheimer Nederland
– Site over Dementievriendelijke uitvaartzorg

Registratie weefsel- en orgaandonatie

1 juli 2020 – nieuwe wet donorregistratie

De nieuwe donorwet gaat op 1 juli 2020 in

Je zou het bijna vergeten in deze tijd waarin het coronavirus het leven en de dood bepaalt, maar op 1 juli gaat de nieuwe donorwet in.
Ongeveer een jaar geleden schreef ik ook een blog over de nieuwe donorwet. Hoewel ik de laatste maanden niet veel informatiecampagnes over de nieuwe donorwet heb gehoord, waren er in de periode voordat het coronavirus uitbrak regelmatig spotjes te horen en te zien in de media.

Actieve donorregistratie

De nieuwe donorwet is een actieve donorregistratie: je moet iets actief doen. Ook als je geen toestemming geeft voor donatie moet je dit expliciet aangeven, anders ben je in principe donor. Iedereen boven de 18 jaar staat dan in het donorregister.

Registratie kan na inloggen met je DigiD, op de website van het donorregister 
Donorregistratie kan ook via de post. Dan kun je het formulier bij de gemeente ophalen en daarna invullen of opvragen bij het donorregister.  Na 3 weken krijg je een formulier per post. Op dit formulier staat al wat je hebt ingevuld.
Controleer of je naam en adres goed zijn ingevuld en of je keuze goed is.
Zet dan pas de datum en handtekening op het formulier en doe het formulier in de envelop op de post.

Orgaandonatie en het coronavirus

Als iemand besmet is, kan hij of zij geen donor meer zijn. Na genezing is het wel mogelijk om donor te zijn. Patiënten die misschien donor kunnen zijn en op de intensive care liggen, worden momenteel eerst getest op corona.

Ook na 1 juli 2020 kun je je keuze altijd veranderen.

De vier keuzes zijn:
Keuze 1: Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie
U wilt donor worden. Misschien wilt u sommige organen en weefsels niet doneren. U kunt dit ook invullen op het formulier.
Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie
U wilt geen donor worden.
Keuze 3: Mijn partner of familie beslist
U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.
Keuze 4: Een door mij gekozen persoon beslist
U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.

Orgaandonatie alleen bij overlijden in het ziekenhuis

Orgaandonatie is alleen mogelijk wanneer iemand in het ziekenhuis – op een intensive care (IC ) – is overleden. De oorzaak van het overlijden bepaalt hoe de orgaandonatieprocedure verder verloopt en welke organen daarna voor donatie geschikt kunnen zijn.
Weefseldonatie kan vaak nog wel als iemand niet in het ziekenhuis overleden is.

Wie vergoedt de kosten die gemaakt worden bij donatie?

De extra kosten die gemaakt worden voor een donatie, komen niet voor rekening van de nabestaanden. Denk hierbij aan kosten voor extra onderzoeken bij orgaandonatie of een langer verblijf van uw dierbare in het mortuarium bij weefseldonatie. De zorgverzekeraar van de ontvanger betaalt de kosten.

Is leeftijd belangrijk bij donatie?

Leeftijd is niet van belang bij orgaan- en weefseldonatie. Donatie kan vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd. Bij elk orgaan of weefsel kijkt een arts of het nog geschikt is voor donatie. Huiddonatie kan wel pas vanaf 20 jaar.

Na 1 juli 2020 nog niet geregistreerd? Dan ontvang je een brief.

Wanneer je je keuze nog niet geregistreerd hebt na 1 juli, ontvang je een brief (plus eventueel een herinneringsbrief) van de overheid met het verzoek je keuze te registreren. Bij geen reactie staat daarna ‘geen bezwaar’ achter je naam in het donorregister.

Nabestaanden je keuze laten weten en laatste verzorging en opbaring.

Het is belangrijk om familie of nabestaanden te informeren wat je/uw keuze is – ook al is deze geregistreerd in het donorregister. Iedereen kijkt nu eenmaal anders tegen doneren aan.
Na (een) donatie kan in principe de laatste verzorging worden gedaan en is opbaren ook mogelijk.

Amsterdam, 8 mei 2020

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie over de donorregistratie op de website van het donorregister of de site van de rijksoverheid 

Doneren en het coronavirus 

Informatie over orgaandonatie: Hoe verloopt een orgaandonatie 
Informatie over weefseldonatie: Hoe verloopt weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie na euthanasie

Doneren bij leven:
Nierdonatie bij leven
Leverdonatie bij leven 

De dood bespreken

De dood – gewoon bespreken

De dood en sterven bespreekbaar maken.

De laatste weken waren er verschillende berichten in de media die gaan over afscheid nemen en open met elkaar spreken over de dood en sterven.
Nu wordt er door de eeuwen heen anders tegen doodgaan aangekeken. Breekt er een nieuw tijdperk aan waarin het taboe over sterven langzaamaan wordt doorbroken en de dood tijdens leven bespreekbaar is?

Theater, boek en tentoonstelling

Als eerste hoorde ik in januari een interview op de radio met regisseur Eva Line de Boer over haar theatervoorstelling Rust zacht Billy. De voorstelling is een pleidooi voor een open relatie met de dood.
Afgelopen week sprak Barbara van Beukering over haar boek Je kunt het maar één keer doen. Een persoonlijke zoektocht naar sterven, het grootste taboe in ons leven. Ook haar pleidooi is om over de dood en het sterven te praten. Haar ervaring is namelijk dat dit nabestaanden helpt.
Daarna volgde een aankondiging van de tentoonstelling (Re)design death in het Cube design museum in Kerkrade. De expositie laat hedendaags design zien. Design rondom afscheid nemen, sterven, rouwen en herinneren. Het bespreekbaar maken van de dood kan veel verschil maken in het verminderen van angst voor de dood. Daarbij is het doel van de samenstellers om het sterven te accepteren als onderdeel van het leven.

Meeleven en eigen dood

Er is tweedeling te maken in praten over de dood: meeleven met nabestaanden na een vreselijke gebeurtenis en praten over je eigen dood.
Het leggen van bloemen op een plek van een ongeval of het meelopen in een stille tocht is dan een voorbeeld van meeleven. Dit is een weerslag van een sociale en maatschappelijke gebeurtenis. Naast steun aan de nabestaanden, kan dit ook gezien worden als kritiek op ontwikkelingen in de maatschappij. Hoe ga je bijvoorbeeld met elkaar om of is er iets mis met de infrastructuur (gevaarlijke wegsituaties).
Hierbij wordt je ook geconfronteerd met de eindigheid van het leven, maar praten over je eigen sterven is iets anders.

Kleine ondernemers hebben de eerste stap gezet  

Kleine ondernemers hebben sinds de jaren negentig de eerste stappen gezet om anders met afscheid nemen, om te gaan. Dat was de eerste jaren onwennig. Sommigen omarmden het persoonlijk afscheid nemen, anderen spraken er schande van. Dood was toentertijd toch nog steeds iets waar niet of nauwelijks over werd gesproken.
Toch was het een eerste aanzet om anders om te gaan met de dood. Vanuit de maatschappij kwamen er vragen naar een andere manier van afscheid nemen.

Nadenken over je eigen uitvaart en dit bespreken, is voor veel echter mensen nog een stap te ver. Maar het gebeurt wel steeds vaker.
Dat ik dit een goede ontwikkeling vind, zal geen verrassing zijn.
Een voorstelling, een boek of tentoonstelling zorgt er hopelijk voor dat anderen ook deze stap zetten.
En als u zover bent: kijk gerust verder op deze site

Amsterdam, 28 februari 2020

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Informatie op internet:

Theater voorstelling Rust zacht Billy
Interview Eva Line de Boer – Nooit meer slapen, 16 januari 2020
Site Eva Line de Boer

Boek Barbara van Beukering Je kunt het maar één keer doen. Een persoonlijke zoektocht naar sterven, het grootste taboe in ons leven.
Interview schrijfster – de Volkskrant, 21 februari 2020
Interview schrijfster – Het Parool, 25 februari 2020

Tentoonstelling(Re)design dead, Cube design museum in Kerkrade
Trouw – artikel over de tentoonstelling – 26 februari 2020
Site museum in Kerkrade

Algemeen:
2001 – Historisch Nieuwsblad over historicus Philippe Ariès 
2010 – Rijksuniversiteit Groningen – Prof.dr. Mirjam de Baar: ‘De dood is steeds minder een taboe
2016 – Column Publiek sterven is eenvoudig, achterblijven is de kunst Jean-Pierre Geelen de Volkskrant – 1 juni 2016
2018 – Terugblik symposium uitvaart en muziek 
Museum Tot Zover – digitaal lesmateriaal voor kinderen over doodgaan en rouwen

groene, milieuvriendelijke uitvaart

Het milieu en een uitvaart

Duurzame uitvaart – wat voor invloed heeft een uitvaart op het milieu?

Het klimaat en milieu zijn altijd al veel besproken onderwerpen in het nieuws, maar is de recente discussie over stikstof- en PFAS-gehalte ook belangrijk voor en in de uitvaart.
Wat voor invloed heeft een uitvaart op het milieu? Dat wordt al jaren onderzocht.
Vervuilende stoffen die in een lichaam aanwezig zijn, komen in de grond terecht bij begraven. Bij een crematie wordt CO2 uitgestoten en vervoer is het meest milieuvervuilende aspect van een uitvaart is.
Of stikstof en PFAS ook specifieke onderwerpen voor de uitvaartbranche zijn, daar kom ik niet achter.
In de meeste onderzoeken staat dat stikstofverbindingen niet zijn meegenomen omdat ze vaak van zeer lokale aard zijn. PFAS schijnt overal in de bodem te zitten, daar kunnen we dan als burger niets aan doen, maar het kan ook in kleding zitten. Daar kunnen we dan wel weer iets aan doen.

Filters en elektrische ovens van crematoria en hybride of elektrische rouwauto’s

Er zijn veel aspecten van een uitvaart die juist in de afgelopen jaren zijn veranderd.
Crematoria zijn sinds 2012 verplicht om milieufilters te installeren. Vooral de uitstoot van kwik in de lucht is daardoor vrijwel nihil. Van CO2 -uitstoot is bij de meeste crematoria nog wel sprake, bij crematoria met een elektrische oven weer bijna niet meer.
Rouwvervoer wordt over het algemeen als grootste vervuiler genoemd. Niet alleen de rouwauto zelf, maar ook de auto’s van de bezoekers worden daarbij meegerekend. Maar juist rouwvervoerders hebben vaak ook hybride of elektrische auto’s.

Resomeren, cryomeren en composteren

Alternatieven voor cremeren en begraven zijn resomeren, cryomeren en composteren. Men doet nog volop onderzoek voor deze alternatieven, vooral in het buitenland. In Nederland wordt in de Tweede Kamer momenteel gesproken over vernieuwing van de uitvaartwet (Wet op de lijkbezorging) en kijkt men ook naar deze andere vormen en verruiming van de wettelijke mogelijkheden hiervoor.
Bij resomeren lost het lichaam op in warm water met kaliumhydroxide. Cryomeren is vriesdrogen, waarna ook een soort as overblijft. Bij composteren ontstaat na enige tijd compost, waarover nabestaanden ook kunnen beschikken. Lees hier meer over in mijn blog over mogelijke alternatieven van cremeren en begraven

Een duurzame uitvaart – wat is er nu mogelijk?

Een milieuvriendelijk, duurzame uitvaart. Wat kan er eigenlijk op dit moment?
Bij een opbaring kan je kiezen voor een natuurlijke opbaring in plaats van het gebruik van een koeling. Meestal is dit heel goed mogelijk. Als er bijvoorbeeld veel vocht in het lichaam van de overledene aanwezig is, kan een koeling wel een langere opbaring bieden. Een natuurlijke opbaring kan bijvoorbeeld met de BIO SAC 200 of door graszoden onder de overledene te plaatsen.
Er zijn verder verschillende eco-uitvaartkisten te koop van hout, karton of ander materiaal. Ook zijn er opbaarmanden van bijvoorbeeld wilgentenen te verkrijgen.

Biologisch afbreekbare kleding

Kleed de overleden in biologisch afbreekbare kleding (hennep, bamboe, wol of linnen). Leg geen metalen voorwerpen bij de overledene. Dit is over het algemeen ook niet toegestaan.
Verstuur een rouwkaart per mail of bel mensen op.
Als je gebruik maakt van een rouwauto vraag dan naar een hybride of elektrische auto. Rij zo veel mogelijk gezamenlijk naar een uitvaart, ga met het openbaar vervoer of op de fiets.
Wil je een gedenkteken plaatsen bij een graf, vraag dan waar het materiaal vandaan komt. Veel steen komt namelijk uit China.
Pluk of gebruik bloemen van het seizoen en/of uit de tuin.
Maak zo veel mogelijk gebruik van lokale producten.
Met eigenlijk niet eens zo veel moeite is er al heel veel mogelijk.

Wilt u / Wil je meer informatie over de mogelijkheden?
Kijk verder op mijn site voor meer informatie of bel of mail gerust.

Amsterdam, 12 december 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Meer informatie:

2004 – Artikel ‘Natuurlijke uitvaart is een illusie’ – Cadmium en lood in lichaam

2005: Artikel ‘Milieuaspecten uitvaart’

2014 – Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken – update van eerder TNO onderzoek

23 juni 2010 – De Volkskrant ‘Duurzame uitvaart: goed voor het milieu tot op het allerlaatst’

16 augustus 2011 – Trouw ‘Begraven is niet slecht voor het milieu’ 

24 mei 2019 – Trouw: ‘Na de dood verder als mest voor de tuin? In de staat Washington kan het binnenkort.’

2 juni 2019 – Site: Het kan wel: vanaf 1 mei 2020 is composteren in de staat Washington toegestaan.

11 december 2019 – NRC: ‘Crematie op zonnestroom in Beesd’ 

Uitvaartfotografie

Uitvaartfotografie – foto’s van of bij een uitvaart

Foto’s (laten) maken van of bij een uitvaart. Sommigen zullen zich aanvragen of dat nu wel zo gepast of nodig is? Of iets nodig is, daar ga ik in principe niet over. Dat het mogelijk is, is misschien wel iets waar je nog niet bij stil hebt gestaan.

Waarom een speciale ‘uitvaartfotograaf’ vragen om foto’s te maken

Je kunt natuurlijk zelf foto’s maken van de overledene, maar tijdens de uitvaart en ook de periode daarvoor, ben je ook met hele andere dingen bezig. Als je een herinnering hieraan wilt, is een uitvaartfotograaf wellicht een optie.
Een uitvaartfotograaf is aanwezig, maar écht je merkt er nauwelijks iets van. Ook omdat je juist met andere dingen bezig bent.
Het is bij veel uitvaartfotografen ook mogelijk dat zij een fotoboek maken.
Foto’s die genomen zijn bij of van een afscheid zijn een hele mooie en waardevolle herinnering.
Of kunnen dat in ieder geval zijn.

Uitvaartfotografie – eigenlijk is het niet nieuw

Er zijn tegenwoordig vrij veel fotografen die zich hebben toegelegd of toeleggen op de uitvaartfotografie. Dat uitvaartfotografie niet iets is van de laatste jaren was in 2015-2016 te zien in het uitvaartmuseum Tot Zover. Overal ter wereld zijn – ook vroeger al –  foto’s van overleden dierbaren gemaakt. Er zijn veel post-mortemfoto’s van kinderen bewaard gebleven in archieven. Dit schrijft men toe aan de hoge kindersterfte in de 19e eeuw. Nabestaanden poseerden voor de foto en de overledene was mooi gekleed. Soms is ook te zien dat de mond en/of de ogen van de overledene nog open zijn. Zo’n beeld komt wel extra binnen als je daarnaar kijkt.
De insteek is nu wel iets anders geworden. Het is tegenwoordig natuurlijk ook om makkelijker om (meer) foto’s te maken. Was het voorheen voornamelijk een enkele foto die als herinnering werd gemaakt, is het tegenwoordig gebruikelijk om een herinnering van het gehele afscheid te maken.

De kosten van een uitvaartfotograaf liggen tussen de € 300,- en € 600,- en zijn mede afhankelijk van het aantal foto’s dat gewenst is.

Amsterdam, 29 augustus 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Algemene informatie:

Post mortemfoto’s van de Britse verzamelaar Paul Frecker
Expositie Uitvaartmuseum Tot Zover – Post mortem. Foto’s vol liefde en verdriet

Enkele uitvaartfotografen:

Anouk Paulissen – Zonnestraal uitvaartfotografie 
Boukje Canaan – Afscheidsfotograaf
Eveline Renaud – afscheids fotografie
Milvia Luijendijk – De gevoelige plaat
Rob Haak rouwfotografie
Informatie over fotografen:
NCVA (Nederlands Collectief van Afscheidsfotografen)

Blog over natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraafplaatsen in Nederland

Begraven in de natuur - natuurbegraafplaatsen in Nederland

Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen in Nederland.
Inmiddels heb ik een aantal keren een natuurbegraafplaats bezocht. Met name de rust en de natuur spreken mij erg aan.
Daarnaast vind ik ook een mooi gedachte dat een overledene (of de urn met de as) wordt begraven en verder tot in de eeuwigheid met rust wordt gelaten.
Maar wat is dat nu eigenlijk, een natuurbegraafplaats?

Natuurbehoud en -onderhoud

Een natuurbegraafplaats is een plek waar het behoud of de ontwikkeling van de natuur een rol speelt.
Sommige natuurbegraafplaatsen in Nederland zijn een samenwerking met Stichting Nieuwe Natuur en Natuurmonumenten. Andere zijn initiatieven van particulieren, organisaties of stichtingen.

Het is een andere manier van afscheid nemen op een natuurbegraafplaats

Begraven in de natuur is een andere manier van afscheid nemen van een overledene.
Over het algemeen is er voor de dienst, de begrafenis en het samenzijn een dagdeel (3 tot 4 uur) beschikbaar op een natuurbegraafplaats .
De meeste natuurbegraafplaats liggen, vanuit de Randstad gezien over het algemeen wat verder weg. Daardoor kan voor een andere wijze van vervoer worden gekozen - bijvoorbeeld de uitvaartbus.
In Noord-Holland is in 2020 bij Alkmaar natuurbegraafplaats Geestmerloo geopend.
Veel mensen zijn geïnteresseerd in natuurbegraafplaatsen. Er ontstaan op 'gewone' begraafplaatsen dan ook steeds vaker 'natuurbegraafplaatsen'. Het begraven gebeurt hier wel op een natuurlijke en duurzame manier, maar het aantal jaren grafrust en kosten zijn toch vaak anders dan bij reguliere natuurbegraafplaatsen.
Voorbeelden van deze natuurlijke begraafplaatsen zijn:

Natuurbescherming

Op een natuurbegraafplaats gelden ook andere afspraken, mede om de natuur te beschermen.
Zo staan er geen traditionele gedenkstenen, maar ligt er vaak een boomschijf op een graf. De boomschijf vergaat na een aantal jaren en ook de graven gaan op termijn op in de natuur. Verder is het gebruik van natuurlijke materialen (voor kleding, urn, baar of uitvaartkist) een voorwaarde.
Men kan op natuurbegraafplaatsen een overledene begraven in een uitvaartkist of op een (draag)baar en omhuld in een lijkwade. Daarnaast is het mogelijk een urn met de as van de overledene een mooie plek te geven in de natuur.

Eenmalige kosten voor een graf

Begraven is in de regel duurder dan cremeren. De prijzen voor begraven op een natuurbegraafplaats verschillen.
Gemiddeld zijn de eenmalige kosten tussen € 3.750,- en zo'n € 5.000,-. Dit bedrag hoeft dus maar één keer te worden betaald.
Verlenging is daarna niet meer nodig.
Het begraaftarief (het delven van het graf) is meestal rond de € 600,-.
Vrijwel op elke natuurbegraafplaats is een mooi ruimte om een dienst of condoleance te houden. Een ruimte waar men ook meestal ruim te tijd heeft en krijgt voor het afscheid nemen. Er is ook vaak een boskapel - een ruimte buiten - waar een afscheid of condoleance kan plaatsvinden.

Geschiedenis

In 1955 - het jaar dat ook cremeren werd gelegaliseerd - werd de eerste natuurbegraafplaats in Nederland opgericht: Natuurbegraafplaats Westerwolde in Assel (gemeente Hoog Soeren).
In 1991 werd in Engeland natuurbegraven geïntroduceerd door het Britse Natural Death Centre. Het idee hierachter was het gebruik van afbreekbare materialen (kleding, uitvaartkist of urn). Ook was er geen gedenksteen, maar was de natuur het levend monument.
Bijna vijftig jaar later vonden deze initiatieven in Nederland navolging. In 2004 werd natuurbegraafplaats Bergerbos in Limburg geopend. Inmiddels zijn er een twintigtal natuurbegraafplaatsen in Nederland. In de komende jaren zal nog een aantal natuurbegraafplaatsen in gebruik worden genomen.

Natuurbegraafplaats Koningsakker

Afgelopen week ontving ik een nieuwe editie van de nieuwsbrief van natuurbegraafplaats Koningsakker (nabij Arnhem).
Natuurbegraafplaats Koningsakker werd op 31 augustus 2019 geopend en ligt bij Abdij Koningsoord.
De zuster Trappistinnen die in de abdij leven, behoren tot de Orde van de Cisterciënzers. Dit is een eeuwenoude kloosterorde die zich toelegt op stilte en gebed, arbeid en een sobere levensstijl. De zusters leven in nauwe verbinding met de natuur. Op de site is te lezen dat de verbondenheid van een natuurbegraafplaats met een contemplatief klooster een primeur is voor Europa.

Andere natuurbegraafplaatsen in ontwikkeling

Naast natuurbegraafplaats Koningsakker, zullen de komende tijd in Brabant en in Noord-Holland natuurbegraafplaatsen worden geopend.
In Brabant bij Den Bosch op het landgoed Mookerheide en in Noord-Holland bij Alkmaar in het natuurpark Geestmerloo.

Overzicht natuurbegraafplaatsen in Nederland

Drenthe:

Friesland: 

Gelderland: 

Groningen: 

Utrecht: 

Limburg: 

Brabant:

Noord-Holland:

Overijssel:

Zuid-Holland: 

Amsterdam, 5 augustus 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Meer informatie:

Andere meningen over natuurbegraven:
Blog over uitvaartkosten in het nieuws en uitvaartwensengesprek

Een uitvaartwensengesprek geeft rust

Over een uitvaartwensengesprek en uitvaartkosten

De laatste tijd heb ik steeds vaker zogenoemde uitvaartwensengesprekken.
Dat kan zijn voor de uitvaart van de persoon zelf waarmee ik een afspraak heb of van een familielid. Ik juich deze gesprekken alleen maar toe.
Hoe lastig het ook kan zijn om tot zo’n gesprek te besluiten – eigenlijk geeft een uitvaartwensengesprek alleen maar rust.

Hoe je het ook wendt of keert, in de regel moeten er een aantal dingen worden geregeld na een overlijden.
Natuurlijk wordt een uitvaart ook zonder wensengesprek geregeld, maar na een overlijden komt er – naast het afscheid nemen van een dierbare – van alles af op nabestaanden.
Een uitvaartwensengesprek geeft rust aan iemand zelf omdat hij/zij dan weet dat er dingen op papier staan voor de nabestaanden.
Aan nabestaanden geeft een uitvaartwensengesprek rust omdat zij dan weten wat hun dierbare gewenst zou hebben wat dan kan helpen bij de te maken keuzes.

Daarnaast wordt bij een offerte ook duidelijk of een beschikbaar bedrag van een of meerdere uitvaartpolissen en/of de spaargelden de uitvaartkosten dekken. Daarna kan weer worden bekeken of de wensen misschien aangepast moeten worden, maar er wordt natuurlijk niets vastgelegd, bij wie dan ook. Bij een wensengesprek is daar de tijd en de rust voor en dat wordt ook als zeer prettig ervaren.

Uitvaartkosten in het nieuws – geen voorstander van online kostenberekeningen

De toename van uitvaartwensengesprekken komt misschien ook doordat – meestal de hoogte van de – uitvaartkosten steeds vaker in het nieuws zijn.
Het is goed dat erover wordt gesproken, want dat schept alleen maar duidelijkheid.
Er komen ook online steeds meer mogelijkheden om uitvaartkosten te berekenen, maar ik ben geen fan ben van online kostenberekeningen. Deze online ‘tools’ zijn te algemeen.

‘Een standaard, nette uitvaartkist’

Wil je ‘een standaard, nette kist’, is bijvoorbeeld een vaak voorkomende vraag.
Ik denk dat de meeste mensen hierop ‘ja’ zullen antwoorden, niet wetende wat dit dan voor soort kist is.
Ik ga er ook vanuit dat mensen bij een ‘houten uitvaartkist’ denken: ‘hout? Alle kisten zijn toch van hout? En dat zal dan wel een stuk duurder zijn. Nee hoor, doe mij maar gewoon een kist.’
In een gesprek vertel ik dan bijvoorbeeld dat met een dergelijke uitvaartkist, eigenlijk altijd een spaanplaten uitvaartkist met een fineerlaagje wordt bedoeld.

Ook een rouwbezoek in een uitvaartcentrum kost overal niet even veel. Een 24-uurskamer ook niet. Rouwvervoer ook niet. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Nee, van online kostenberekeningen ben ik geen voorstander.

Grote lijnen of gedetailleerd

Bij sommige mensen is het gesprek uitgebreid en komen ook details aan de orde, bij anderen gaat het meer om de grote lijnen. Wil je thuis opgebaard worden, wil je niet dat er rouwbezoek mogelijk is. Vind je een uitvaartkist goed of gaat de voorkeur uit naar een wade en een baar? Wil je begraven worden of gecremeerd?
Een gesprek gaat ook over het leven dat hij of zij leidt of heeft geleid, omdat dit mij ook misschien op ideeën brengt.
Hoe gedetailleerd een wensengesprek is – het is natuurlijk nooit in beton gegoten zeg ik altijd. In een uitvaartwensenboekje is het dan ook goed om op te schrijven of deze keuze heel belangrijk voor je is of niet.

Informeer nabestaanden (de opdrachtgever)

Wel belangrijk is, vind ik, dat diegene waarvan je wilt dat die de uitvaart gaat regelen (de opdrachtgever) hiervan op de hoogte is en ook weet waar belangrijke informatie te vinden is. Daarnaast heb ik in mijn uitvaartwensenboekje op de eerste twee pagina’s ruimte gemaakt om deze informatie op te schrijven. Dan gaat het om informatie over uzelf en bijvoorbeeld de gegevens van de huisarts, een uitvaartpolis of een notaris.

Kijk ook eens op de pagina wat kost een uitvaart (begrafenis of crematie), om al enig inzicht te krijgen in mogelijke kosten en mogelijkheden en op de pagina over uitvaartverzekeringen voor meer informatie over soorten uitvaartverzekeringen en de vrijheid in de keuze voor een uitvaartondernemer.

Wensengesprek?

Bel of mail voor een gratis kennismakingsgesprek waarin we globaal je/uw wensen en mogelijkheden kunnen bespreken.
Een uitgebreider wensengesprek is ook mogelijk en kost € 95,-. We ontmoeten elkaar dan twee of drie keer.
Dan maak ik één of meerdere offertes op naar aanleiding van jouw/uw wensen of die van je/uw dierbare.

Download het wensenboekje van Atente uitvaartbegeleiding en noteer de keuzes voor jezelf, maar ook ter informatie voor anderen.

Een onafhankelijk gesprek over (uw) uitvaartwensen – zonder verplichtingen om Atente uitvaartbegeleiding bij een overlijden te bellen. Er is namelijk altijd vrije keuze voor een uitvaartondernemer. 

Amsterdam, 22 juli 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Algemene informatie – online – over uitvaartkosten:

Consumentenbond
Nibud

Blog Atente over afscheid nemen van overledene op locatie

Een afscheid op locatie

Locatie voor een afscheid – anders dan een aula

Eerder heb ik al een blog geschreven over een afscheid in een kerk, in plaats van een afscheid in een aula.
Je hoeft niet religieus te zijn om een afscheid in een kerk te laten plaatsvinden.
Voor diegenen die een (meer algemene) locatie voor een afscheid zoeken, zijn er ook andere afscheidslocaties.

Waar kwam de overledene vaak of voelen de nabestaanden zich prettig?

Er is natuurlijk op zich niets mis met een afscheid in een aula van begraafplaats of crematorium, maar wil je als nabestaande een persoonlijk invulling van een afscheid, dan is een afscheid op een andere locatie mogelijk.
In mijn uitvaartwensenboekje staan achterin een aantal linken naar locaties en ook op mijn site zijn er enkele te vinden. Er zijn natuurlijk meer locaties. Er is altijd een mogelijkheid om te informeren op een plek waar de overledene vaak kwam – of waar de nabestaanden zich prettig voelen. Dit kan in een theater zijn, een café, een sportkantine of bijvoorbeeld een repetitieruimte waar de overledene altijd zong.

Neem contact op met de locatie

Het is aan te raden om bijtijds contact op te nemen met de beheerder om te vragen of het mogelijk is een afscheidsdienst daar plaats te laten vinden.
Wees erop voorbereid en heb er begrip voor dat de eigenaar van een locatie een condoleance prima vindt, maar niet wil (zelf of voor de medewerkers) dat de overledene wordt opgebaard.
Houd daarom ook altijd een alternatief in gedachten, indien de locatie niet beschikbaar is.

Informeel

Bij een afscheid op een andere locatie dan een aula, ontstaat ook vaak een andere sfeer.
Nabestaanden zijn ook sneller geneigd om een andere invulling aan een afscheid te geven. De sfeer is vaak informeler.
Daarnaast wordt meestal een prijs berekend voor een dagdeel (4 uur).
De gekozen ruimte kan ook geschikt zijn voor meer of juist minder genodigden, of is gelegen in een bepaalde omgeving.
Daarom: denk eens aan een andere locatie dan een aula.

Amsterdam, 12 juni 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Voorbeelden van andere locaties dan een aula voor een afscheid of condoleance:

In en rond Amsterdam:
Bos:
 • 6 – 60/150 personen- Het Boshuis (naast het openluchttheater in het Amsterdamse Bos)
 • 40 – 200 personen – De Schaapskooi, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn
Strand/Duinen/Dicht bij zee:
Blog over de nieuwe, actieve donorwet

De nieuwe donorwet

Donorregistratie

In februari 2018 is de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer aangenomen. Er was (en is) veel commotie over deze nieuwe wet, maar de daadwerkelijke invoering gebeurt pas in de zomer van 2020.
Vanaf 2018 ben ik al van plan om een blog over donatie te schrijven, maar ik wilde wachten totdat de wet ook echt in werking treedt. Dat duurt nog steeds ruim een jaar, maar niet zo lang geleden lag het nieuwe Bewijs van registratie in het donorregister bij mij in de brievenbus en vond ik het tijd dat ik via een blog informatie geef over de nieuwe donorwet.

Hoe is het nu en hoe wordt het?

Tot 1 juli 2020 ben je in principe donor als je dit ook hebt aangegeven in het donorregister. In principe want nabestaanden kunnen altijd anders beslissen als niets hebt aangegeven.
Na 1 juli 2020 ben je altijd donor tenzij je hebt aangegeven dat je dit niet wilt zijn.
Als je niets invult dan komt er in het register te staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dat horen de nabestaanden dan pas na het overlijden. Ook bij de nieuwe donorwet kunnen nabestaanden dit aanvechten als zij zeker weten en kunnen aangeven dat de overledene geen donor wilde zijn.

Informatiecampagne overheid

De Rijksoverheid bereidt ons langzaam voor op de aanstaande wijziging. Op internet is de brief te vinden waarin de leden van de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de voortgang van de informatiecampagne.
Er zijn verschillende fases waarin wij – het publiek – worden geïnformeerd.
We zitten nu in de eerste fase waarin wordt aangekondigd dat de nieuwe donorwet ‘eraan komt’. Met enige regelmatig zijn er nu inderdaad spotjes op radio en televisie met de aankondiging dat de nieuwe donorwet volgend jaar wordt ingevoerd.

Actieve donorregistratie

De nieuwe donorwet is een actieve donorregistratie: je moet actief iets doen. Ook als je geen toestemming geeft voor donatie moet je dit namelijk expliciet aangeven, anders ben je in principe donor.

In de zomer volgt fase twee van de informatiecampagne en wordt uitgelegd dat er vier keuzes zijn.
Om online je keuze in te vullen moet je met je DigiD inloggen op www.donorregister.nl.
Ook na  1 juli 2020 kun je je keuze altijd veranderen.
De vier keuzes zijn:

 • Keuze 1: Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie
  U wilt donor worden. Misschien wilt u sommige organen en weefsels niet doneren. U kunt dit ook invullen op het formulier.
 • Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie
  U wilt geen donor worden.
 • Keuze 3: Mijn partner of familie beslist
  U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.
 • Keuze 4: Een door mij gekozen persoon beslist
  U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.
Na 1 juli 2020 nog niet geregistreerd? Dan ontvang je een brief.

Fase drie van de informatiecampagne volgt later dit jaar. In deze fase wordt verteld dat wanneer je je keuze nog niet geregistreerd hebt op 1 juli 2020, je een brief (plus eventueel een herinneringsbrief) ontvangt van de overheid met het verzoek je keuze te registreren. Bij geen reactie staat daarna ‘geen bezwaar’ achter je naam in het donorregister.

Laat nabestaanden je keuze weten

Zelf heb ik al jaren geleden aangegeven dat ik toestemming geef voor donatie, maar mijn eigen keuze of mening speelt natuurlijk geen rol in mijn werk als uitvaartbegeleider. Ik heb door mijn werk wel een aantal keren het donatieteam aan het werk gezien. En dat heeft mij in mijn keuze eigenlijk alleen maar gesterkt.

Na (een) donatie kan in principe de laatste verzorging worden gedaan en is opbaren ook mogelijk. Bij overlijden thuis is eigenlijk alleen huiddonatie mogelijk.
Het is wel belangrijk om familie of nabestaanden te informeren wat je/uw keuze is – ook al is deze geregistreerd in het donorregister. Iedereen kijkt nu eenmaal anders tegen doneren aan.

Tot slot: het duurt nog even voordat het 1 juli 2020 is en er zullen vast meer brieven in de brievenbus vallen. Een vervolg op dit blog zal er daarom zeker komen…

Amsterdam, 22 mei 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie over de donorregistratie op de website van het donorregister.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid over doneren. 

Brief aan de Tweede Kamer over informatiecampagne.

Publicatie t.b.v. debat over donatie van Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
Informatie over orgaandonatie.
Informatie over weefseldonatie.

Orgaan- en weefseldonatie na euthanasie.

Interviews over doneren bij leven.

Blog over de Rollentando - rouwvervoer in eigen auto

Rollentando voor rouwvervoer in eigen auto

De Rollentando – liefdevolle ondersteuning

Rollentando en Hamaca en wade van Marijke Ott

Weet u dat nabestaanden een overledene in de eigen auto mogen vervoeren?
Toen ik dit hoorde tijdens de opleiding, ontstond bij mij al het idee voor een soort demontabele rollertafel, ter ondersteuning van rouwvervoer in eigen auto.
We zijn nu een paar jaar later, maar het idee heeft me nooit losgelaten. Eens in de zoveel tijd ging ik eens googelen voor inspiratie. Soms sprak ik er met collega’s over. De meesten reageerden heel enthousiast op het idee.

Meubelmakerij Houtgreep

Een paar maanden geleden besloot ik een informatiedag te organiseren over de mogelijkheid voor het gebruik van een wade. Via Marijke Ott van Atelier Alewijn, kwam ik in contact met Rolf van Olst van Meubelmakerij Houtgreep. Ik heb hem gemaild over mijn idee en we maakten een afspraak.
Het idee van een soort rollertafel en vooral ook het doel – het zelf vervoeren van je overleden dierbare – sprak Rolf erg aan. Mijn streven was om dit op de informatiedag te kunnen presenteren.
Hoe maak je het gebruikersvriendelijk en welke mogelijkheden biedt een auto. Allerlei vragen passeerden vervolgens de revue.

Tekeningen volgden, aanpassingen en uiteindelijk stond het prototype voor ons!
Een demontabele rollertafel om rouwvervoer in eigen auto liefdevol te ondersteunen. Liefdevol omdat de rollers ervoor zorgen de uitvaartkist of baar soepel in de auto wordt gerold. Ook liefdevol omdat nabestaanden zelf het vervoer voor hun overleden dierbare verzorgen en samen met hun dierbare in de auto zitten.
Uitgangspunt is dan ook dat nabestaanden bereid zijn om zelf met de Rollentande bezig te zijn. Dit kan natuurlijk ook in samenwerking met een uitvaartbegeleider. Het is niet veel werk, maar de rollertafel bestaat uit twee delen die aan elkaar gezet moeten worden.
Elke deel zit in een grote tas.

Testrit

Met dank aan DZU uitvaartkisten in Apeldoorn hebben Rolf en ik de Rollentando, met daadwerkelijk een uitvaartkist in de eigen auto (een Skoda octivia combi), getest. Ik zat tijdens de testrit op de vrijgebleven zitplaats achter de bestuurder.
Ook al was het niet een echte uitvaart, het voelde echt heel goed om naast de denkbeeldige overledene te kunnen zitten.

De naam Rollentando

En dan een naam zoeken. Ik zocht iets dat mooi klinkt en waardoor beweging van het rollen al meteen duidelijk zou worden.
Tja, hoe gaat dat dan in je hoofd? Opeens kwam de naam Rollentando in me op. Afgeleid van de muziekterm rallentanto. Ook als je dit niet weet, is het volgens mij een naam die makkelijk blijft hangen.

Op de informatiemiddag – half april (2019) in de Oranjekerk – is de Rollentando voor het eerst gepresenteerd. Collega’s en bezoekers vonden de Rollentando er mooi uitzien en waren zeer geïnteresseerd. Sommigen wilden de Rollentando al bijna reserveren voor hun eigen uitvaart.

Ook geïnteresseerd in de Rollentando?

De Rollentando is te huur voor nabestaanden waarvoor Atente uitvaartbegeleiding de uitvaart regelt, maar ook voor andere uitvaartondernemers en particulieren.
Bel 06 289 73 389 voor meer informatie.

Huurprijs: € 40,- (incl. BTW).
Brengen in Amsterdam: € 10,-, boven 40 km wordt € 0,60 p/km in rekening gebracht.

De prijs is per dag, voor één uitvaart.

Amsterdam, 3 mei 2019

Klik hier om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuw blog verschijnt.