Blog over uitvaartkosten in het nieuws en uitvaartwensengesprek

Een uitvaartwensengesprek geeft rust

Over een uitvaartwensengesprek en uitvaartkosten

De laatste tijd heb ik steeds vaker zogenoemde uitvaartwensengesprekken. Dat kan zijn voor de uitvaart van de persoon zelf waarmee ik een afspraak heb of van een familielid. Ik juich deze gesprekken alleen maar toe. Hoe lastig het ook kan zijn om tot zo’n gesprek te besluiten – eigenlijk geeft een uitvaartwensengesprek alleen maar rust.

Hoe je het ook wendt of keert, in de regel moeten er een aantal dingen worden geregeld na een overlijden. Natuurlijk wordt een uitvaart ook zonder wensengesprek geregeld, maar na een overlijden komt er – naast het afscheid nemen van een dierbare – van alles af op nabestaanden.
Een uitvaartwensengesprek geeft rust aan iemand zelf omdat hij/zij dan weet dat er dingen op papier staan voor de nabestaanden.
Aan nabestaanden geeft een uitvaartwensengesprek rust omdat zij dan weten wat hun dierbare gewenst zou hebben wat dan kan helpen bij de te maken keuzes.

Daarnaast wordt bij een offerte ook duidelijk of een beschikbaar bedrag van een of meerdere uitvaartpolissen en/of de spaargelden de uitvaartkosten dekken. Daarna kan weer worden bekeken of de wensen misschien aangepast moeten worden, maar er wordt natuurlijk niets vastgelegd, bij wie dan ook. Bij een wensengesprek is daar de tijd en de rust voor en dat wordt ook als zeer prettig ervaren.

Uitvaartkosten in het nieuws – geen voorstander van online kostenberekeningen

De toename van uitvaartwensengesprekken komt misschien ook doordat – meestal de hoogte van de – uitvaartkosten steeds vaker in het nieuws zijn.
Het is goed dat erover wordt gesproken, want dat schept alleen maar duidelijkheid.
Er komen ook online steeds meer mogelijkheden om uitvaartkosten te berekenen, maar ik ben geen fan ben van online kostenberekeningen. Deze online ‘tools’ zijn te algemeen.

‘Een standaard, nette uitvaartkist’

Wil je ‘een standaard, nette kist’, is bijvoorbeeld een vaak voorkomende vraag. Ik denk dat de meeste mensen hierop ‘ja’ zullen antwoorden, niet wetende wat dit dan voor soort kist is.
Ik ga er ook vanuit dat mensen bij een ‘houten uitvaartkist’ denken: ‘hout? Alle kisten zijn toch van hout? En dat zal dan wel een stuk duurder zijn. Nee hoor, doe mij maar gewoon een kist.’
In een gesprek vertel ik dan bijvoorbeeld dat met een dergelijke uitvaartkist, eigenlijk altijd een spaanplaten uitvaartkist met een fineerlaagje wordt bedoeld.

Ook een rouwbezoek in een uitvaartcentrum kost overal niet even veel. Een 24-uurskamer ook niet. Rouwvervoer ook niet. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nee, van online kostenberekeningen ben ik geen voorstander.

Grote lijnen of gedetailleerd

Bij sommige mensen is het gesprek uitgebreid en komen ook details aan de orde, bij anderen gaat het meer om de grote lijnen. Wil je thuis opgebaard worden, wil je niet dat er rouwbezoek mogelijk is. Vind je een uitvaartkist goed of gaat de voorkeur uit naar een wade en een baar? Wil je begraven worden of gecremeerd?
Een gesprek gaat ook over het leven dat hij of zij leidt of heeft geleid, omdat dit mij ook misschien op ideeën brengt. Hoe gedetailleerd een wensengesprek is – het is natuurlijk nooit in beton gegoten zeg ik altijd. In een uitvaartwensenboekje is het dan ook goed om op te schrijven of deze keuze heel belangrijk voor je is of niet.

Informeer nabestaanden (de opdrachtgever)

Wel belangrijk is, vind ik, dat diegene waarvan je wilt dat die de uitvaart gaat regelen (de opdrachtgever) hiervan op de hoogte is en ook weet waar belangrijke informatie te vinden is. Daarnaast heb ik in mijn uitvaartwensenboekje op de eerste twee pagina’s ruimte gemaakt om deze informatie op te schrijven. Dan gaat het om informatie over uzelf en bijvoorbeeld de gegevens van de huisarts, een uitvaartpolis of een notaris.

Kijk ook eens op de pagina wat kost een uitvaart (begrafenis of crematie), om al enig inzicht te krijgen in mogelijke kosten en mogelijkheden en op de pagina over uitvaartverzekeringen voor meer informatie over soorten uitvaartverzekeringen en de vrijheid in de keuze voor een uitvaartondernemer.

Wensengesprek?

Bel of mail voor een gratis kennismakingsgesprek waarin we globaal je/uw wensen en mogelijkheden kunnen bespreken. Een uitgebreider wensengesprek is ook mogelijk en kost € 125,-. We ontmoeten elkaar dan twee of drie keer. Dan maak ik één of meerdere offertes op naar aanleiding van jouw/uw wensen of die van je/uw dierbare.

Download het wensenboekje van Atente uitvaartbegeleiding en noteer de keuzes voor jezelf, maar ook ter informatie voor anderen.
Klik en lees ervaringen van andere nabestaanden met Atente uitvaartbegeleiding.

Een onafhankelijk gesprek over (uw) uitvaartwensen – zonder verplichtingen om Atente uitvaartbegeleiding bij een overlijden te bellen. Er is namelijk altijd vrije keuze voor een uitvaartondernemer. 

Amsterdam, 22 juli 2019

Algemene informatie – online – over uitvaartkosten:

Consumentenbond
Nibud

Blog Kinderuitvaart en verzekeringen

Uitvaartverzekering voor je kind

Meer kinderuitvaarten na wetswijziging? En is je kind meeverzekerd in je uitvaartverzekering? 

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is natuurlijk altijd een persoonlijke keuze.
Mijn blog over de komende wetswijziging Basisregistratie Persoonsgegevens, deed bij mij wel de vraag rijzen of dit voor verzekeraars reden is om hun polis voor een kinderuitvaart aan te passen. Is je kind eigenlijk meeverzekerd als je zelf een uitvaartverzekering hebt afgesloten?

Helaas komt het voor dat kinderen komen te overlijden.
Is het kindje maximaal 24 weken oud en leeft hij/zij korter dan 24 uur, dan krijgen tot nu toe de ouders de vraag of zij hun kindje willen begraven of cremeren of dat zij afstand willen doen van het kindje.
Doen de ouders afstand van hun kindje, dan regelt het ziekenhuis de crematie.
Is het kindje ouder dan 24 weken, dan is het regelen van een uitvaart verplicht en wordt deze vraag ook niet aan de ouders gesteld.
Ik verwacht dat door de wetswijziging in  Basisregistratie Persoonsgegevens ouders vaker zullen besluiten om geen afstand te doen van hun kindje, maar een uitvaart willen regelen.

Verzekeringsman aan de deur

Vroeger kregen mensen vaak één keer per jaar bezoek aan huis van een verzekeringsadviseur. Die kwam dan persoonlijk langs, in de hoop allerlei verzekeringen te kunnen afsluiten. Dat was een aangelegenheid waar wij thuis nogal de draak mee staken omdat de man altijd vol verhalen zat waar je niet op zat te wachten en lastig de deur uit te krijgen was.
Naast een opstal- of inboedelverzekering sloot men dan ook vaak een uitvaartverzekering af voor een net geboren kind.
Zelf heb ik ook zo’n uitvaartverzekering die mijn ouders enkele maanden na mijn geboorte hebben afgesloten. Op de envelop staan de prozarische woorden ‘wie nu leeft, die nu zorgt’.
Tegenwoordig regel je dit natuurlijk allemaal online. Er zijn soms nog wel winkels waar je naartoe kunt voor een persoonlijk advies, maar een verzekeringsadviseur die jaarlijks persoonlijk bij je langskomt, bestaat niet meer.

Hoe zit dat tegenwoordig met een uitvaartverzekering voor kinderen?

Ik heb verschillende verzekeraars aangeschreven en zij zien – vooralsnog – geen reden om hun polissen voor kinderuitvaarten te wijzigen naar aanleiding van de komende wetswijzing.
De polisvoorwaarden verschillen: er zijn verzekeraars waarbij kinderen automatisch zijn meeverzekerd bij de ouder(s) vanaf het begin van de zwangerschap. Er zijn er ook waarbij kinderen vanaf een aantal weken (meestal 20 weken) is meeverzekerd bij de uitvaartverzekering van de ouders. Sommige verzekeraars laten weten dat het goed is om altijd te overleggen. Ook al is er een grens aan het aantal weken gesteld.

Aanmelding kind bij verzekeraar

Na de geboorte geldt bij bijna alle verzekeringen dat een zoon of dochter pas na aanmelding bij de verzekeraar is meeverzekerd op de uitvaartverzekering van de ouders.
Heeft u als ouder een uitvaartverzekering? Het voelt tegennatuurlijk aan op het moment na een geboorte, maar dan is het verstandig om uw kind binnen een paar maanden na de geboorte aan te melden bij de verzekeraar. 

Wereldlichtjesdag en registratie van overleden kinderen

Ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen, wordt over heel de wereld ‘s avonds op Wereldlichtjesdag (elke tweede zondag in december) een kaarsje aangestoken.
– 19 december 2018
Eerste Kamer stemt in met registratie levenloos geboren kinderen
– februari 2019: 
De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019. Dat betekent dat ouders vanaf maandag 4 februari 2019 een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen.

Amsterdam, 17 december 2018

Blog Atente over uitvaartverzekeringen - Geregeld! Of toch niet?

Eigen uitvaart – geregeld?!

Maar wat is er geregeld voor de eigen uitvaart?

Laatst gaf ik informatie over uitvaartbegeleiding in het algemeen en Atente uitvaartbegeleiding in het bijzonder.
Verschillende mensen hadden als eerste reactie: ‘Ik heb het al geregeld hoor!’.
Maar wat is er geregeld voor de eigen uitvaart?

Uitvaartverzekering

Toen ik daarop inging, bleek dat er eigenlijk werd bedoeld dat er een uitvaartverzekering is.
Wat de verzekering inhoudt weet men eigenlijk vaak niet goed.
In goed vertrouwen is een verzekering afgesloten waarbij vaak sprake is een pakket in natura.
Natura betekent dat je er een dienst of verschillende diensten ervoor retour krijgt. Maar alles in zo’n pakket is standaard: een afspraak met een uitvaartleider, een dienst in de eigen aula van de verzekeraar of op een begraafplaats waarmee afspraken zijn gemaakt, een standaard uitvaartkist (meestal van spaanplaat met een fineerlaagje), rouwvervoer, de laatste verzorging, de akte van overlijden en 50 kaarten.
Je denkt dat je het al geregeld hebt, maar let op!
Dit basisbedrag wordt sowieso in rekening gebracht. Of je de diensten of producten nu afneemt of niet en voor alle andere dingen moet worden bijbetaald.

Altijd vrij in de keuze voor een uitvaartonderneming

Uitvaartverzekeringen bestaan al sinds de 17e eeuw en zijn in het leven geroepen om mensen fatsoenlijk te kunnen begraven. In de loop der eeuwen zijn vele vormen van uitvaartverzekeringen ontstaan.
Veel verzekeringen lijken gelieerd aan ondernemingen, waardoor men er vanuit gaat dat als je een verzekering bij hen hebt afgesloten, je door deze onderneming ook automatisch de uitvaart moet laten regelen.
Veel mensen weten niet dat je ALTIJD vrij bent in de keuze voor een uitvaartondernemer.
Bij een naturaverzekering heeft het kiezen voor een andere ondernemer wel gevolgen voor de hoogte van het uit te keren bedrag – maar meestal verdien je dat terug bij een kleine onderneming. Bijvoorbeeld omdat er lagere prijzen worden (door)berekend.
Bij een geldverzekering kan je het geld vrij besteden en dat betekent sowieso keuzevijheid.
Waarom zou je uit financieel opzicht dan kiezen voor een kleine onderneming?

Provisie of kostprijs?

Grote uitvaartondernemingen berekenen altijd een opslag (provisie) bovenop de kostprijs van producten. Voor een uitvaarkist kan de provisie soms behoorlijk oplopen van een paar honderd tot soms wel duizend euro.
Deze provisies zijn dus eigenlijk een verscholen inkomsten. Is dat erg?
Ik vergelijk het altijd met een restaurant: stel je eens voor dat je bij een restaurant bij binnenkomst zeg € 50,- betaalt, dan wil je toch ook niet nog een keer het bedrag betalen dat drie keer over de kop is gegaan voor  een fles wijn?
Atente (en veel kleine uitvaartondernemingen) berekent de kostprijzen door. Daarnaast ontvangt de klant ter informatie en controle de facturen bij de eindafrekening.

Waarom kiezen voor een kleinschalige uitvaartondernemer?

– een uitvaartondernemer die kleinschalig werkt neemt écht de tijd voor je,
– is onafhankelijk en
– wijst (eerder) op alternatieven die bij de overledene of de familie/nabestaande(n) passen.
Persoonlijke begeleiding betekent bij een kleine ondernemer contact van mens tot mens,
– een kleine ondernemer berekent meestal geen provisie en
– de uiteindelijke prijs valt vaak lager uit.

Volg je hart

Hoe je reageert op een sterfgeval is bij iedereen anders.
Er is tegenwoordig heel veel te kiezen bij de organisatie van een uitvaart. Belangrijk is om je hart te volgen maar als je helemaal onvoorbereid bent, kan het lastig zijn om dan opeens een keuze te (moeten) maken.
Het is daarom goed om je eventuele uitvaartverzekering nu al eens goed door te lezen – wat wordt er nu eigenlijk geboden en wat zijn de mogelijkheden?
Schrijf belangrijke zaken op – bespreek een keer met familie of vrienden waar alles ligt en eventueel wat je wenst. Het is heel makkelijk om te denken: ik heb een verzekering en de nabestaande(n) beslissen maar wat zij willen. Een overlijden komt vaak onverwacht – en dan moet er opeens van alles worden besloten. Als nabestaanden in ieder geval weten waar informatie in huis te vinden is, geeft dat al heel veel rust.
Dan kan je pas echt met gerust hart zeggen: ‘Ik heb het al geregeld, hoor!’

Tip: download het wensenboekje van Atente en noteer de keuzes voor jezelf maar ook ter informatie voor anderen.
Tip: Kijk op de pagina wat kost een uitvaart om inzicht te krijgen in mogelijke kosten.

Wensengesprek?

Bel of mail voor een gratis kennismakingsgesprek waarin we globaal je/uw wensen en mogelijkheden kunnen bespreken.
Een uitgebreider wensengesprek is ook mogelijk en kost € 95,-. We ontmoeten elkaar dan twee of drie keer.
Dan maak ik één of meerdere offertes op naar aanleiding van jouw/uw wensen of die van je/uw dierbare.

Atente uitvaartbegeleiding – Judit Meijer: 06 289 73 389 / info@atente.nl
of neem contact op via het digitale contactformulier

Amsterdam, 8 maart 2018