Blog Kinderuitvaart en verzekeringen

Uitvaartverzekering voor je kind

Meer kinderuitvaarten na wetswijziging? En is je kind meeverzekerd in je uitvaartverzekering? 

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is natuurlijk altijd een persoonlijke keuze.
Mijn blog over de komende wetswijziging Basisregistratie Persoonsgegevens, deed bij mij wel de vraag rijzen of dit voor verzekeraars reden is om hun polis voor een kinderuitvaart aan te passen. Is je kind eigenlijk meeverzekerd als je zelf een uitvaartverzekering hebt afgesloten?

Helaas komt het voor dat kinderen komen te overlijden.
Is het kindje maximaal 24 weken oud en leeft hij/zij korter dan 24 uur, dan krijgen tot nu toe de ouders de vraag of zij hun kindje willen begraven of cremeren of dat zij afstand willen doen van het kindje.
Doen de ouders afstand van hun kindje, dan regelt het ziekenhuis de crematie.
Is het kindje ouder dan 24 weken, dan is het regelen van een uitvaart verplicht en wordt deze vraag ook niet aan de ouders gesteld.
Ik verwacht dat door de wetswijziging in  Basisregistratie Persoonsgegevens ouders vaker zullen besluiten om geen afstand te doen van hun kindje, maar een uitvaart willen regelen.

Verzekeringsman aan de deur

Vroeger kregen mensen vaak één keer per jaar bezoek aan huis van een verzekeringsadviseur. Die kwam dan persoonlijk langs, in de hoop allerlei verzekeringen te kunnen afsluiten. Dat was een aangelegenheid waar wij thuis nogal de draak mee staken omdat de man altijd vol verhalen zat waar je niet op zat te wachten en lastig de deur uit te krijgen was.
Naast een opstal- of inboedelverzekering sloot men dan ook vaak een uitvaartverzekering af voor een net geboren kind.
Zelf heb ik ook zo’n uitvaartverzekering die mijn ouders enkele maanden na mijn geboorte hebben afgesloten. Op de envelop staan de prozarische woorden ‘wie nu leeft, die nu zorgt’.
Tegenwoordig regel je dit natuurlijk allemaal online. Er zijn soms nog wel winkels waar je naartoe kunt voor een persoonlijk advies, maar een verzekeringsadviseur die jaarlijks persoonlijk bij je langskomt, bestaat niet meer.

Hoe zit dat tegenwoordig met een uitvaartverzekering voor kinderen?

Ik heb verschillende verzekeraars aangeschreven en zij zien – vooralsnog – geen reden om hun polissen voor kinderuitvaarten te wijzigen naar aanleiding van de komende wetswijzing.
De polisvoorwaarden verschillen: er zijn verzekeraars waarbij kinderen automatisch zijn meeverzekerd bij de ouder(s) vanaf het begin van de zwangerschap. Er zijn er ook waarbij kinderen vanaf een aantal weken (meestal 20 weken) is meeverzekerd bij de uitvaartverzekering van de ouders. Sommige verzekeraars laten weten dat het goed is om altijd te overleggen. Ook al is er een grens aan het aantal weken gesteld.

Aanmelding kind bij verzekeraar

Na de geboorte geldt bij bijna alle verzekeringen dat een zoon of dochter pas na aanmelding bij de verzekeraar is meeverzekerd op de uitvaartverzekering van de ouders.
Heeft u als ouder een uitvaartverzekering? Het voelt tegennatuurlijk aan op het moment na een geboorte, maar dan is het verstandig om uw kind binnen een paar maanden na de geboorte aan te melden bij de verzekeraar. 

Wereldlichtjesdag en registratie van overleden kinderen

Ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen, wordt over heel de wereld ‘s avonds op Wereldlichtjesdag (elke tweede zondag in december) een kaarsje aangestoken.
– 19 december 2018
Eerste Kamer stemt in met registratie levenloos geboren kinderen
– februari 2019: 
De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019. Dat betekent dat ouders vanaf maandag 4 februari 2019 een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen.

Amsterdam, 17 december 2018

Blog over wijziging Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Registratie levenloos geborenen

Besluit Tweede Kamer om voortaan levenloos geborenen op te nemen in de Basisregistratie Persoonsgegevens

Begin oktober besloten de leden van de Tweede Kamer om in te stemmen met het voorstel de uitvaartwet te wijzigen.
Zij willen in de uitvaartwet laten opnemen dat het voortaan mogelijk is om registratie van levenloos geborenen in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) mogelijk te maken.
De kamerleden waren eensgezind vóór. Een debat of stemming was dan ook niet nodig, maar het voorstel afdoen als een hamerstuk vond men te kil. Daarom werd er wel even bij stilgestaan met persoonlijke woorden.
Dat is een mooie geste natuurlijk.

De Tweede Kamer vindt dat er vaart achter gezet moet worden bij de wetswijziging voor registratie van levenloos geborenen, maar de Eerste Kamer moet ook nog besluiten. Als het besluit daarna in de Staatscourant wordt geplaatst, dan is de wetswijziging pas echt een feit.
Nu, eind november vraag ik mij af hoe het ermee staat.

Onvoorstelbaar

Stel je eens voor: je ontdekt dat je zwanger bent. Jij, je partner en/of anderen zijn blij.
Dan gebeurt het onvoorstelbare dat de vreugde in één klap doet omslaan in verdriet: je verliest je kind. Je kind overlijdt en wordt bijvoorbeeld na 20 weken levenloos geboren.
Tot nu bestaat je kind dan eenvoudigweg niet bij de burgerlijke stand.
Je kunt namelijk geen aangifte van geboorte doen.
Ook dat is onvoorstelbaar.
Binnenkort is dat verleden tijd en kunnen we zeggen 'je kind bestond dan eenvoudigweg niet'.

Per 1 juli 2017 is wel al besloten om de akte van een levenloos geboren kind te vervangen door de akte van geboorte (levenloos).
Sindsdien kan met deze akte het kind wel ingeschreven worden in het register van overlijden, maar dus niet in het geboorteregister. Oudere aktes kunnen niet worden vervangen.
Daarnaast is het pas sinds 1987 mogelijk om bij aangifte levenloos geboren kinderen een voornaam te geven.

24 weken

Tijdens de opleiding voor uitvaartbegeleiding vonden we het allemaal heel vreemd dat er geen aangifte kon worden gedaan bij de gemeente van een levenloos geboren jong kindje (foetus). In Artikel 2.2 van de Wet voor de lijkbezorging wordt dit als volgt omschreven:
Deze wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken
a. levenloos ter wereld is gekomen, dan wel
b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden.

Petitie

Wij - toentertijd uitvaartbegeleiders in spé - vonden het dan wel vreemd, maar we hebben er geen werk van gemaakt.
Dat heeft Natasja Geyteman gedaan. Zij heeft eind 2015 via Petitie.nl het initiatief genomen om de wet te wijzigen.
Enkele andere (bekende) Nederlanders omarmden daarna haar initiatief. Zij brachten het gezamenlijk onder de aandacht bij het algemeen publiek en de politiek.

Hoe staat het er nu mee?

Op de site van de Eerste Kamer is te vinden dat er nog vragen zijn gesteld op 19 november 2018.
Vragen over de voorwaarde voor een inschrijving met terugwerkende kracht, indien een verklaring van geboorte (van een arts) ontbreekt. Zijn getuigenverklaringen dan voldoende?
Ook is de vraag of een ondergrens aan het aantal weken zwangerschap noodzakelijk is voor inschrijving bij de burgerlijke stand.
Nu al staat in het wetsvoorstel dat de wetgeving zo min mogelijk voorwaarden zal omvatten. De vraagsteller denkt echter dat ambtenaren niet kunnen of willen overgaan tot registratie bij het ontbreken van een akte van een levenloos geborene.
De commissie wil het antwoord graag binnen vier weken ontvangen.
Publicatie in de Staatscourant, waarmee de wetswijziging een feit is, wordt dan denk ik wel voorjaar 2019.

Amsterdam, 29 november 2018

Historie / algemene informatie:
 • Janneke Peelen schreef het proefschrift Tussen leven en dood. Rituelen rondom zwangerschapsverlies in Nederland (Nijmegen, Radboud Universiteit, 2012)
 • Artikel in Trouw met verschillende persoonlijke ervaringen van mensen naar aanleiding van de petitie:
 • 1955: Eerste Wet op de lijkbezorging (daarvoor bestond de Begrafeniswet).
 • 1991: Huidige Wet op de Lijkbezorging stamt uit 1991.
Tijdlijn:
 • 9 september 2008: besluit dat het mogelijk wordt om een levenloos geboren kind dat jonger is dan 24 weken te begraven of te cremeren. Er hoeft dan geen Verlof voor begraven of cremeren te zijn, maar in ieder geval wel een (geboorte)verklaring van een behandelend arts:
  Kamerstuk Tweede Kamer - amendement
 • Eind 2015: start petitie 'Ik wil ook in het BRP'.
 • 7 december 2015: vragen in de Tweede Kamer over registratie levenloos geboren kinderen:
  Begin 2016: aanbieden 82.000 handtekeningen aan minister Plasterk door initiatiefnemers
 • April 2016: Brief Plasterk aan Tweede Kamer naar aanleiding van de petitie:
  8 december 2017: besluit Staatscourant.
  Wettelijk besluit gebruik Akte van geboorte te wijzigen: Officiële bekendmaking in de Staatscourant.
 • Oktober 2018: Debat Tweede Kamer:

         – Verslag debat in Tweede Kamer.

         – Artikel NOS over debat.

         – Artikel RTL over debat.

 • 19 november 2018:
  Wetvoorstel Eerste Kamer

 • Februari 2019:
  De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019. Dat betekent dat ouders, vanaf maandag 4 februari 2019, een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen.
Schaduwfoto's van Esra Brekelmans:

Bericht van RTL-nieuws